HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Flyvende personell under press

De glamorøse flyveres tid er definitivt forbi, det fastslår en ny AFI-rapport som har tatt for seg nyere internasjonal forskning på flysektoren.

Katrine Ziesler Publisert: Oppdatert:
Piloter

AFI-forsker Anders Underthun og gjesteforsker ved AFI Darragh Golden har sett på effektene av omfattende deregulering av flybransjen, med særlig vekt på erfaringer fra USA og Europa. Undersøkelsen  «Civil Aviation in an Age of De-regulation -  Social risks and benefits» er utført på oppdrag fra LO Luftfart, og flere tendenser er tydelige.

­– I det amerikanske markedet ser vi at frislipp har gitt uheldige effekter for det flyvende publikum, i form av nedprioritering av enkelte ruter. Det har for en del områder vi kaller «smertefulle lommer» gitt et dyrere og dårligere flytilbud, forklarer Golden, som er den ferske rapportens hovedforfatter. Han mener denne delen av analysen kan vise seg høyst relevant for det norske markedet ettersom store avstander og ulendt terreng har gjort oss avhengige av et godt rutenett. – Ingen flyr mer enn nordmenn, påpeker forskeren.

Nye forretningsmodeller og ansettelsesformer

Men også funn fra mer hjemlige luftrom peker i retning av en påfallende endring, og da først og fremst i flyselskapenes forretningsmodeller og ansettelsesformer. Golden har gått grundig gjennom den såkalte Ghent-rapporten, en undersøkelse utført ved Universitetet i Ghent i 2015, som baserer seg på informasjon fra 6600 piloter fra hele Europa.

– Den viser en tydelig dreining i retning av mindre jobbsikkerhet for piloter, sier forskeren. – Vi ser at enkelte flyselskaper etablerer seg eller underselskaper i land med svak arbeidslovgivning, og flyr under såkalte bekvemmelighetsflagg. Vi ser også at mange opererer med «falske» enkeltpersonforetak, et format som ikke gir piloten frihet, men som snarere fristiller flyselskapet fra arbeidsgiverforpliktelser. Kort oppsummert ser utradisjonelle ansettelsesformer ut til å bli en ny norm for flyvere, sier Golden.

Ønsker å se nærmere på Norden

Anders og Darragh

At en tydelig endring i ansettelsesform har gitt direkte konsekvenser for flysikkerheten kan derimot ikke rapporten konkludere med.
– Men det økonomiske begrepet «kappløp mot bunnen» får en ekstra urovekkende klang akkurat i luftfartsbransjen, påpeker rapportens forfattere.

Nå håper de at anledningen vil by seg for å gjøre en empirisk undersøkelse blant piloter og kabinansatte i Norge eller Norden.

– Det ville vært interessant å se nærmere på arbeidsforhold og arbeidskontrakter for flyvere og kabinpersonell her hjemme, sier forskerlaget som etter hvert har blitt spesialister på arbeidsforskning innen luftfartsegmentet.

Anders Underthun har også tidligere jobbet med problemstillinger knyttet til sivil luftfart. Med utgangspunkt i det som ble omtalt som globaliseringsutfordringer sammenlignet han og Ann Cecilie Bergene utviklingen i sivil luftfart med utviklingen i sjøtransport og landtransport i rapporten «Transportarbeid i Norge: Trender og utfordringer» (2012). Her så de særlig på endringer i ansettelsesforhold i de ulike transportgrenene. Underthun og Bergene forfattet også rapporten «Framtida til norsk luftfart» (2014), som tok utgangspunkt i hvordan ulike flyselskapsstrategier og utviklingen av partssamarbeidet kan påvirke retningen for norsk luftfart framover. 

Les mer om og last ned den ferske rapporten  «Civil Aviation in an Age of De-regulation -  Social risks and benefits» (2016).