meny
søk
English

Følg tv-sending kl. 14.30

Lansering av Velferdsbarometeret: Hvordan oppfatter folk at ulike grupper i befolkningen har det, og hvilke grupper får mest sympati?

Publisert: Oppdatert:
HiOA-lanserer-Velferdsbarometeret bilde topp

Dette er noen av spørsmålene Velferdsbarometeret 2017 gir svar på. Velferdsbarometeret legges frem på HiOAs kunnskapskonferanse under Arendalsuka, onsdag 16. august. 

Følg konferansen direkte fra kl. 14.30 på  www.hioa.no/tv  

Skal avlive myter

Gjennom Velferdsbarometeret ønsker forskerne å avdekke hvor mye kunnskap det norske folk egentlig har om sentrale sosial- og velferdspolitiske spørsmål, og er folks oppfatning i tråd med det velferdsforskningen sier?

- HiOA har satt i gang et stort arbeid hvor vi kartlegger folks holdninger til velferdssamfunnet og deres oppfatninger av levekårene til ulike grupper i samfunnet, sier Kåre Hagen, leder for Senter for velferds- og arbeidslivsforskning ved HiOA. Hagen leder arbeidet med Velferdsbarometeret. 

- Det er viktig for utviklingen av en god, demokratisk styrt velferdsstat at det er et rimelig godt samsvar mellom de levekårsutfordringer befolkningen er opptatt av og de faktiske forholdene slik de framkommer gjennom forskning og dokumentasjon.

- Vi som forskere har et ansvar for å avlive myter så vel som å henlede oppmerksomheten på levekårsproblemer som blir oversett og glemt, sier Hagen. 

Hvem har folk mest sympati med?

Velferdsbarometeret  undersøker forholdet mellom myter og fakta og gir svar på en rekke spørsmål om tilstanden til det norske velferdssamfunnet.

Hvilke grupper tror folk har det vanskelig, og hvem har det virkelig tungt?

Vet folk hvilke grupper som er mest utsatt for økonomiske problemer i dagens Norge, og ikke minst hvem som har fått det bedre eller verre under sittende regjering?

Hvis folket var politikere, hvilke grupper ville de prioritert? Hvem burde skjermes for kutt, og hvem burde få mer støtte?

- Det er en viktig del av vårt samfunnsoppdrag å stille forskningsspørsmål og etablere viten som gjør at våre politikere får et godt kunnskapsgrunnlag for velferdspolitikken. Like viktig er det å kartlegge omfanget av myter om ulike gruppers situasjon, slik at ikke disse fester seg i offentligheten.

- Derfor er det naturlig at høgskolen med alle sine tunge fagmiljøer på velferdsforskning har utviklet et velferdsbarometer, sier Hagen. 

HiOA er med sitt fagmiljø og forskningsbaserte undervisning landets største kompetansemiljø på velferdssamfunnet.

Nye resultater fra Ungdata-undersøkelsen

Under Kunnskapskonferansen vil det i tillegg til Velferdsbarometeret også presenteres andre prosjekter og undersøkelser.

Hovedtemaet for årets konferanse er betydningen av kunnskap og forskning har for politiske styring av samfunnet.

I en tid der deler av verdenseliten undergraver kunnskapssamfunnet og skaper sine egne fakta, er det viktigere enn aldri før å snakke om betydningen forskning og utdanning har for at det treffes politiske beslutninger som bidrar til et velfungerende samfunn. 

Under konferansen vil forskere fra HiOA blant annet vise frem ny velferdsteknologi som kan gjøre livskvaliteten bedre for folk og presentere utdrag fra årets Ungdata-undersøkelse. Det blir også debatt om funn fra Velferdsbarometeret.

Se hele programmet her:  https://www.facebook.com/events/1961709937446848/ eller på  www.hioa.no/Kunnskapskonferansen

Blant deltakerne er Bård Vegar Solhjell (SV), Sveinung Rotevatn (V), Marianne Aasen (Ap), Stefan Heggelund (H), kunnskapsdirektør i NAV Yngvar Åsholt og generalsekretær i Kirkens Bymisjon, Adelheid Firing Hvambsal. 

Det blir innlegg, debatt og mingling med fingermat.
 
Velkommen til Kunnskapskonferansen 2017!

Tid:  Onsdag 16. august kl. 14.30 - 17.00 (mingling frem til kl. 18.00) 

Sted: Clarion Hotel Tyholmen, Arendal 

Dersom du har spørsmål om konferansen, ta kontakt med HiOA på  kunnskapskonferansen@hioa.no