HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Første begynneropplæringsfestival

For at studentene skal bli eksperter på begynneropplæring, inviterer lærerutdanningen til festival torsdag og fredag denne uka.

Kari Aamli Publisert: Oppdatert:
Begynneropplæringsfestival

Det er første gang lærerutdanningen arrangerer Begynneropplæringsfestivalen for andreårsstudenter og lærere på praksisskolene. Det er påmeldt 35 lærere fa 23 ulike praksisskoler. I tillegg deltar rundt 170 lærerstudenter.

– På LUI er begynneropplæring et av satsingsområdene, og i den nye femårige lærerutdanningen skal 1-7-studentene bli "eksperter på begynneropplæring", sier førsteamanuensis Ingvill Krogstad Svanes som koordinerer festivalen.

Tredje semesteret er i sin helhet viet begynneropplæring, det vil si undervisning på 1. til 4. trinn.

Inspirerende foredrag

Ingvill Krogstad Svanes

– I denne sammenhengen hadde vi lyst til å bryte opp den vanlige undervisningen og gjøre litt stas på både studentene og disse yngste elevene, sier Svanes.  – Vi ville gi deltakerne inspirerende foredrag av folk de ikke ser til vanlig, og valgfrie praktiske verksteder slik at de kan få ideer innenfor et fagfelt de er spesielt interessert i.

– Vi håper deltakerne kan få inspirasjon til å jobbe med disse små elevene og nye ideer til hvordan lek og læring kan knyttes sammen i skolen.

Begynneropplæringen har fått stor oppmerksomhet i mediene denne høsten. Mange er bekymret for at skolen har blitt for fokusert på tester, og at elevene sitter for mye stille.

– Kanskje kan Begynneropplæringsfestivalen være en liten motvekt til denne måten å drive skole på. Vi tror det er mulig å kombinere lek og læring. Noe mange lærere også gjør hver dag, sier Svanes.

Mange verksteder

De 12 verkstedene på Begynneropplæringsfestivalen har lek og bevegelse som utgangspunkt, samtidig som de er faglig fokusert.

Førsteamanuensis Tonje Fjogstad Langnes skal gjennom verkstedet lek og dans i gymsalen gi en praktisk lekende tilnærming hvor de utforsker hva dans i skolen kan være.  

– Dans gir, og synliggjør, kroppslig erfaring, sier Langnes. – I sentrum står det å eksperimentere og utforske kroppens bevegelsesmuligheter. Hva kan min kropp gjøre og hva kan jeg gjøre sammen med andre?

– Jeg legger vekt på en lekende tilnærming til dans. Det gis mulighet til å oppleve, erfare og mestre, sier Langnes.

I verkstedet om kreativ skriving og skriveleker vil universitetslektor Trine Gedde-Dahl få deltakerne til å gjøre noen skriveleker selv. De får også arbeide med videreutvikling av skriveleker med begynnerskriverne som de kan ta med seg inn i klasserommet.

I matematikkverkstedet legges det vekt på at deltakerne på verkstedet skal få innblikk i måter barn kan lære matematikk på gjennom «lekende læring».

– Dette er viktig fordi barn i 1. klasse er lekende og har mulighet til læring gjennom lek, sier universitetslektor Gerd Ånestad. – I praksis kan dette gjøres ved å tilrettelegge for aktiviteter der barna jobber med spillaktiviteter eller leker der barna beveger seg.

Toril Hægeland

Universitetslektor Toril Hægeland leder verkstedet om hvordan lærere kan bruke muntlig fortelling i begynneropplæringa. Utgangspunktet er arbeid med skriftspråkstimulering, læring i fag og klassemiljø.

– Muntlig fortelling innebærer et direkte møte mellom forteller og tilhørere, sier Hægeland. – Nærværet og den direkte kommunikasjonen i selve formidlingssituasjonen kan skape innlevelse og engasjement på en måte som griper tilhøreren. Det skapes noe der og da, og forteller og tilhørere skaper det sammen. Spenningen og fascinasjonen fortellingene vekker, får tilhørerne til å lytte konsentrert og være medskapende.

Det kan blant annet handle om hverdagsfortellinger, eventyr, sagn, myter, historiske fortellinger eller fantasifortellinger.

– Førsteklassingen elsker å fortelle, og har som regel alltid noe på hjertet. Koplet sammen med en naturlig nysgjerrighet og utforskertrang, er dette et fantastisk utgangspunkt for læring, sier Hægeland.