HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Første egne disputas ved Fakultet LUI

I september er det klart for den første disputasen fra doktorgradsprogrammet i utdanningsvitenskap for lærerutdanning.

Kari Aamli Publisert: Oppdatert:
Halla B. Holmarsdottir (t.v.) og Annette Hessen Bjerke

– Det er viktig for programmet at vi endelig får vår første kandidat når stipendiat Annette Hessen Bjerke disputerer fredag 8. september her ved høgskolen, sier prodekan for FoU professor Halla B. Holmarsdottir ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier. – Men det er også viktig for lærerutdanningen generelt, for oppbyggingen av den femårige lærerutdanningen og for satsingen på forskning- og utviklingsarbeid som vi ønsker ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier.

– Det finnes mange ulike doktorgradsprogrammer, men dette programmet er spesielt beregnet på lærerutdanningene og dekker hele spekteret. Hos oss har vi stipendiater fra både barnehagelærerutdanningen, grunnskolelærerutdanningen og yrkesfaglærerutdanningen. Vi vektlegger også et internasjonalt fokus som er relevant for lærerutdanning

– Det er også spesielt at den første som disputerer gjør det innenfor matematikk som er et av grunnskolens store satsingsområder. Samtidig er jeg veldig stolt over at hun har klart dette på normert tid. Det er slett ikke vanlig innen doktorgradsarbeider.

Fra seks til over 50

Da stipendiat Annette Hessen Bjerke startet ved programmet i 2013 var hun en av seks stipendiater. Nå har hun 42 stipendiatkollegaer på doktorgradsprogrammet i utdanningsvitenskap for lærerutdanning, og etter nyttår vil det være over 50 stipendiater knyttet til programmet.

– Det har vært spennende å være med på oppbyggingen av dette doktorgradsprogrammet, sier Bjerke. – Vi har vært med i diskusjonene underveis, og jeg føler at programledelsen har vært lydhøre og mottakelige for innspill. Forhold er tatt tak i, og veien er blitt til mens vi går. Samtidig har vi kunnet ta kurs også ved andre universitet.

Bjerke har fulgt doktorgradskurs i matematikkdidaktikk ved Universitetet i Agder og etikk og vitenskapsfilosofi ved Universitetet i Oslo og i Agder.

– Det er en styrking av kvaliteten på doktorgradsutdanninger i Norge at universiteter og høgskoler samarbeider om programmene og at stipendiatene kan finne kurs de ønsker ulike steder, sier Holmarsdottir. – Det bety at vårt fakultet også får stipendiater fra andre doktorgradsprogram som tar enkeltkurs hos oss.

Holmarsdottir håper på en disputas til før jul.

– Samtidig er det mange innleveringer nå i høst og til våren, så neste år kommer det flere, sier Holmarsdottir. – Vi skal huske på at vi har mange unge og lovende kandidater, som også er i en livsetableringsfase. Det er lov å ta ut både mamma- og pappapermisjoner også for stipendiater.

Holmarsdottir mener doktorgradsprogrammet også har vært med og satt fokus på forskning og utviklingsarbeid ved fakultet.

– Programmet har inspirert andre stipendiater som deltar på eksterne programmer til også å bli ferdige med arbeidet sitt, sier Holmarsdottir. – For fakultetet bidrar programmet også til at flere deltar i FoU-arbeidet.