HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Forbereder alderdommen med kjøp av bolig

Middelaldrende og eldre med god økonomi utgjør en økende andel av dem som kjøper bolig. For mange av disse handler det om å finne en bolig som er tilpasset praktiske behov.

Halvard Dyb Publisert: Oppdatert:
Illustrasjonsbilde som viser et middelaldrende par i ferd med å flytte med mange kasser

Forbereder alderdommen

‒ Vi ser at en økende andel av personer i aldersgruppen 50+ bruker noe av sin store formue til å kjøpe en ny bolig. Trolig ønsker de seg en bolig mer tilpasset den alderdommen de er på vei inn i, med mindre vedlikeholdsbehov og økt tilgjengelighet, sier forsker Lars Gulbrandsen, ved NOVA ved Høgskolen i Oslo og Akershus.

Andelen doblet på tre år

Funnet er fra en undersøkelse av nordmenns gjeld og formue utført av Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved HiOA i samarbeid med Finans Norge. Studien viser at aldersgruppen 50–68 år i 2012 utgjorde 14 prosent av dem som nylig hadde kjøpt bolig. Denne andelen var høsten 2015 økt til 28 prosent.

Redusert omfang av «sårbare» boligkjøpere

Lars Gulbrandsen 350X200

At dette skjer i aldersgrupper som tallmessig er store, får ganske store følger for sammensetningen av boligmarkedets kjøpergruppe, forteller Gulbrandsen.

Ifølge han innebærer en slik endring i kjøpergruppen at færre av kjøperne blir sårbare ved en renteoppgang. De vil heller ikke rammes av økt arbeidsledighet ettersom de allerede har nådd eller er nær pensjonsalderen, legger Gulbrandsen til.

- Denne aldersgruppen har hatt en inntekstvekst som er høyere enn gjennomsnittet, og har fått med seg mange år med boligprisoppgang. I så måte har de både bedret sin betjeningsevne og opparbeidet seg en betydelig egenkapital i boligen, sier Rolf Mæhle, Fagsjef i Finans Norge.

Om undersøkelsen

Rolf Mæhle 350X200

NOVA gjennomførte høsten 2015 en spørreundersøkelse om norske husholdningers gjeld og formue. Drøyt 2000 personer i aldersgruppen 18-71 ble spurt gjennom TNS Gallups nettpanel. En tilsvarende undersøkelse ble gjennomført høsten 2012. Undersøkelsen fra høsten 2015 er et samarbeidsprosjekt mellom forskningsinstituttet NOVA og Finans Norge

Referanse

Gulbrandsen, Lars: Nordmenns gjeld og formue høsten 2015. NOVA-notat 3:2016

Les mer, last ned gratis eller bestill rapporten

For mer informasjon om publikasjonen kontakt Lars Gulbrandsen: 92483241