HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Forbrukslån frister fortsatt

Hovedtyngden av norske husholdningers gjeld er knyttet til boligfinansiering. Den sterke veksten i boligprisene de siste årene har ført til at folks formue totalt sett har økt. Denne utviklingen synes overraskende nok ikke å ha ført til at flere velger å ta opp nye lån med pant i bolig framfor forbrukslån uten sikkerhet.

Halvard Dyb Publisert:
main_image

Boligprisstigning gjennom flere år har medført en sterk økning av husholdningenes realformue. Nordmenn har imidlertid i begrenset grad fylt det stadig økende gapet mellom boligenes belåningsgrad og markedsverdi ved å ta opp nye lån med boligen som sikkerhet. I valget mellom å dekke en stor uforutsett regning ved å låne på boligen eller ta opp et forbrukslån, velger stadig flere det siste. Ikke minst gjelder dette de som tjener best.
 
I rapporten presenteres resultatene fra den foreløpig siste av tre undersøkelser som NOVA har gjennomført på oppdrag fra GE Money Bank. Undersøkelsen dokumenterer også nordmenns bruk av kredittkort. De aller fleste har et helt problemfritt forhold til slik kortbruk, men denne del av lånemarkedet ville fungere bedre med et register over folks usikrede gjeld eller i det minste over deres innvilgede kredittrammer. Dette vil hindre at folk opptar mer lån enn de kan betjene, og dermed redusere tapene og rentenivået i dette stadig voksende markedssegmentet.

Les mer, last ned gratis eller bestill rapporten:

NOVA Rapport 17/09
Husholdningenes gjeld og formue ved inngangen til finanskrisen
Lars Gulbrandsen

For spørsmål kontakt Lars Gulbrandsen, tlf. 22 54 12 00

Les eller last ned de foregående undersøkelsene om husholdningenes bruk av kredittmarkedet:

NOVA Rapport 11/07: Gjeld til å bære? (2007)
NOVA Rapport 14/05: Kort vei - til lykke eller ruin? (2005)