HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Foredragsholdere - Fagkonferansen i styring og ledelse 2018

Helene Tsolkas Publisert: Oppdatert:

Eivind Falkum, ph.d.

Eivind Falkum

Eivind Falkum er Forsker I ved Arbeidsforskningsinstituttet ved OsloMet med studier av samspillet mellom arbeidslivsinstitusjoner og ledelse og arbeidsorganisering på arbeidsplassene. Han arbeider både kvalitativt og kvantitativt. Han har prosjektledelsen i Medbestemmelsesbarometeret og har utviklet det nye årsstudiet Ledelse i den norske arbeidslivsmodellen som har blitt tilbudt som etter- og videreutdanningstilbud ved OsloMet siden 2016.

Nettside for Eivind Falkum.

Åge Johnsen, dr. oecon. og professor

Åge - fagkonferansen 2018

Åge Johnsen er siviløkonom/HAE og dr. oecon., og er professor i offentlig politikk. Hans forskningsfelt er offentlig politikk og administrasjon, særlig byråkrati og forvaltningsreformer, strategisk planlegging, mål- og resultatstyring, og forvaltningsrevisjon og evaluering i offentlig sektor.

Nettside for Åge Johnsen.

Christin Thea Wathne

Christin Thea  Wathne -89x89

Dr. Christin Thea Wathne er seniorforsker og forskningsleder for Mestring, Arbeid og Mangfold (MAM). Wathne har en PhD i Kriminologi fra Universitetet i Oslo fra 2015. Hun har arbeidet på Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) siden 2001.

Nettside for Christin Thea Wathne

Janne Corneliussen, cand.scient.

Janne Corneliussen - fagkonferansen 89x89

Janne Corneliussen er seksjonssjef i Oslo Kommune og leder seksjon for organisasjon og ledelse. Corneliussen var har vært Fagdirektør/programleder for Program for bedre styring og ledelse i staten i Kommunal og moderniseringsdepartementet.

Nettside for Janne Corneliussen.

Pål Veiden, førsteamanuensis og samfunnsforsker

pål veiden - fagkonferansen 2018

Pål Veiden er cand.sociol. og dr. polit. i sosiologi der han sammenlignet sosial ulikhet i Norge og Østerrike.     

Nettside for Pål Veiden.

Louise Bringselius, dosent og universitetslektor ved Lunds Universitet

Louise bringelius

Hennes forskningsfelt er organisasjonsteori og forvaltningspolitikk, med hovedvekt på velferdssektoren, tillit, organisasjonskultur, forvaltningskultur og dilemmaet som byråkrater og profesjoner iblant står overfor i forvaltningen. Bringselius forsker også på New Public Management, byråkrati og andre forvaltningspolitiske trender.

Forskningsområder: Bedriftsøkonomi, tillitsbasert styring/ledelse, velferdssektoren, New Public Management, forvaltningskultur og statlig styring.

Nettside for Louise Bringselius.