HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Fra yrkesutdanning til høgskolefag

Hvordan kan utdanningen best forberede studentene til et yrkesliv som profesjonsutøvere? En ny bok med internasjonal forskning om profesjonsutdanninger tematiserer dette.

Kjersti Lassen Publisert: Oppdatert:

Profesjonsutdanninger er en spesiell type høyere utdanning. Studentene skal ikke bare tilegne seg abstrakt teoretisk kunnskap, de skal også utvikle praktiske ferdigheter og utvikle evnen til å kombinere disse i den praktiske yrkesutøvelsen.

Praktiske utfordringer

Jens-Christian Smeby

– En sentral utfordring er hvordan en legger til rette for at studentene ser sammenhengene mellom de ulike elementene i det de skal lære, sier Jens-Christian Smeby, professor ved SPS og medredaktør av den nyutgitte antologien From vocational to professional education .

Lærer-, sykepleier- og sosialarbeiderutdanningene har i løpet av de siste 50 årene blitt oppgradert fra yrkesutdanninger, med en relativt tett kobling til praksisfeltet, til studier ved universiteter og høyskoler.

Smeby mener at disse utdanningene står overfor noen utfordringer.

– En av utfordringene er å utvikle et forskningsbasert kunnskapsgrunnlag som er relevant for utdanningsvirksomheten og den praktiske yrkesutøvelsen, sier han.

– Studentene må også lære å arbeide kunnskapsbasert samtidig som de forstår betydningen av det særegne ved hver enkelt situasjon. Kompetent skjønnsutøvelse er et vesentlig kjennetegn ved det å være profesjonell.

Nye læringsformer

Han etterlyser en bedre sammenheng mellom praksis og teori.

– De fleste utdanningene foregår både ved utdanningsinstitusjonene og i praksisfeltet. Bedre samarbeid og koordinering mellom disse læringsarenaene er viktig, men også vanskelig å få til, sier han.

– Det er viktig å utvikle nye undervisnings- og læringsformer som hjelper studentene til å se sammenhenger og utvikle en «klinisk» tenkemåte. I boka viser Per Fibæk Laursen hvordan såkalte tredje læringsrom, som for eksempel simulering og prosjektoppgaver, gir interessante muligheter for å koble teori og praksis.

Relevans

Er det noen fare for at profesjonene kan miste noe av sin egenart hvis fokuset blir for sterkt på teori framfor praksis?

– En akademisering som ikke samtidig vektlegger relevans vil selvsagt svekke kvaliteten på profesjonsutdanningene og deres egenart. Innenfor felt med en svak forskningstradisjon kan det være en fare for at en i frykt for ikke å være tilstrekkelig akademisk legger vekt på perspektiver som har liten relevans for praktisk profesjonsutøvelse.

– En forskning som tematiserer aktuelle problemer og utfordringer knyttet til profesjonskvalifisering og yrkesutøvelse representerer imidlertid nettopp en måte å knytte nye forbindelser mellom utdanning og praksisfelt, sier Smeby.  

Boklansering

Boka lanseres med seminar torsdag 29. januar. Innlegg ved William Sullivan, Bodil Tveit og Peder Haug.

Jens-Christian Smeby og Molly Sutphen (red.): From Vocational to Professional Education. Educating for social welfare. Routledge 2015.