HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Frivillige avgjørende ved de store ankomstene av flyktninger og migranter i 2015

De frivillige var avgjørende i innsatsen for flyktninger og migranter ved de store ankomstene til Norge, og til Europa, sommeren og høsten 2015. Det kommer frem i en ny rapport fra By- og regionforskningsinstituttet NIBR ved HiOA.

Publisert: Oppdatert:
Refugees welcome

Krisen i 2015 utløste et stort engasjement blant frivillige i mange lokallag og førte også til rekruttering av nye frivillige, organisatoriske endringer og nye måter å jobbe på. En fersk rapport ser på frivillige organisasjoner og frivilliges innsats og ressurser langs asylsøkerkjeden under og etter de store ankomstene av asylsøkere sommeren og høsten 2015.

Rapporten er basert på intervjuer med både etablerte og nye typer frivillige organisasjoner, kommuner og mottak. Frivillige organisasjoner varer aktive langs hele asylsøkerkjeden fra å bistå i flyktninger i første ankomstland som Hellas til langsiktig integrering og innsats i lokalsamfunn i Norge.

Rapport:  Frivillighetens ressurser langs asylsøkerkjeden  (NIBR-rapport 2017:3)
Presentasjon:  Presentasjon av funnene (PPT)

Bakgrunn

Som en respons på den store tilstrømmingen av mennesker på flukt kom til Norge sommeren 2015, startet en omfattende mobilisering av frivillige for å sikre omsorg og ivaretagelse av flyktningene. Formålet bak forskningsprosjektet har vært «å få mer kunnskap om frivillighetens ressurser og bidrag i forbindelse med flyktningkrisen og samspillet mellom frivilligheten og myndighetene nasjonalt og lokalt». Prosjektet har sett på innsatsen langs hele asylsøkerkjeden fra ankomst til langsiktig integrering. Prosjektet er gjennomført på oppdrag for  Kulturdepartementet.

Prosjektet er avgrenset til den organiserte frivilligheten i form av etablerte store sivilsamfunnsorganisasjoner og nye organisasjoner som har oppstått de siste årene og som aktivt bruker sosiale medier til mobilisering. Prosjektet omfatter ikke de trosbaserte organisasjonene. Prosjektet omhandler heller ikke den lokale innsatsen fra nabolag og velforeninger.