HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Fullsatt sal på seminar om lærerrollen

Mange ville være med å diskutere anbefalingene fra ekspertgruppa om lærerrollen, som nylig lanserte sin rapport.

Kjersti Lassen Publisert: Oppdatert:
Thomas Dahl og publikum

Rapporten har fått god mottakelse i sektoren, og lærerorganisasjonene har uttalt at ekspertgruppa har pekt på mange av de utfordringene lærere opplever i jobben sin.

Nettopp lærerperspektivet mangler i mye skoleforskning, påpekte professor Thomas Dahl, ekspertgruppens leder, i sin innledning. Han trakk fram en sentral anbefaling fra rapporten: å styrke profesjonsfellesskapet i skolen og på tvers av skolene.

– Dette kan være med å styrke lærerrollen, sa han.

Tre faglige kommentarer sto Harald Thuen, Høgskolen i Lillehammer, Eli Ottesen, UiO og Bodil Kleve, lærerutdanningen ved HiOA for.

Thuen var blant annet opptatt av hva som skaper profesjonsidentitet. Han stilte spørsmålstegn ved de to parallelle åndskulturene i norsk skole, de to ulike løpene for å bli henholdsvis lærer eller lektor. Er norsk skole fortsatt best tjent med disse to utdanningsløpene?

Eli Ottesen var blant annet opptatt av relevans, og trekker fram funn som viser at lærerne er engasjerte i det de mener utvikler undervisningen, men er lite villige til å bruke tiden på det de mener er på siden. Profesjonsutviklingen må komme innenfra.

Ane Krogsæter Aarre, avdelingsleder ved Persbråten vgs., sto for lærerperspektivet. Hun var glad for at rapporten ikke handlet om alt lærere burde gjøre, men mer om hvordan lærere kan realisere rollen slik den er ment. Hun stilte også spørsmål ved hva en skal gjøre med all kompetansen som i dag går ubrukt rundt på norske skoler.

Etter Berit Askling og Lars Qvorup henholdsvis svenske og danske perspektiver på rapporten var det duket for paneldebatt, ledet av Fredrik Thue.

debattpanelet

Deltakerne ble utfordret på hva de synes er det beste og dårligste med rapporten. Panelet var enige om at rapporten og anbefalingene er gode og tar lærernes hverdag på alvor. «Troverdig», «treffende» og «lærerne kjenner seg igjen når de leser», var blant beskrivelsene. Bekymringene dreide seg om hvem som skal sørge for at lærerne får tid til å utvikle profesjonsfelleskap, og om lærerne vil få den tilliten de trenger for å kunne utvikle best mulig undervisning.

Rapporten kan lastes ned her.

Save