HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Fysioterapeuter i Norge mer likestilte enn i andre land

I Norge kombinerer de mannlige fysioterapistudentene det maskuline og sportslige med omsorg og nærhet. I England overlater de omsorgen til sine kvinnelige medstudenter.

Kjersti Lassen Publisert: Oppdatert:
Tone Dahl-Michelsen

Se for deg en fysioterapeut. Kanskje tenker du på en veltrent mann som løper ut på fotballbanen for å hjelpe en skadet spiller, eller kjekk fyr som masserer og knar en idrettsutøvers muskuløse bein. Han er kanskje veltrent og macho, men visste du også at han er en omsorgsfull type?

Fysioterapi er en profesjon som ofte blir assosiert med menn og maskulinitet. Men både i Norge og internasjonalt er yrket dominert av kvinner. 70 prosent av alle fysioterapeuter er kvinner, og de aller fleste jobber i offentlig sektor. Mannlige fysioterapeuter går gjerne til privat praksis med idrett eller manuell terapi, mens kvinner er ansatt i det offentlige helsevesenet.

– Dette spenningsfeltet fanget min interesse, sier fysioterapeut og høgskolelektor Tone Dahl-Michelsen, som i disse dager disputerer for doktorgraden i profesjonsstudier. Hun har studert betydningen av kjønn i fysioterapi, et hittil understudert tema. Og finner at selv om menn og kvinner ofte velger forskjellige veier i arbeidslivet, gjør de mye likt i utdanningen.

Metroseksuelle menn

Gjennom feltarbeid og observasjoner blant førsteårs-studenter finner hun at kjønn gjør seg gjeldende på flere områder, og særlig i kombinasjon med sportslighet. 

De fleste fysioterapistudenter er opptatt av idrett og sport. Det å bli sett på som sporty og være godt trent har en sterk symbolsk verdi, noe alle studentene forholder seg til. Men det er viktigere for mannlige studenter enn for kvinnelige studenter, og her kommer kjønnsperspektivet inn.

– Sportslighet knyttes til maskulinitet, og de hyper-sportslige mannlige studentene blir sett på som de mest attraktive blant studentene, forteller Dahl-Michelsen.

– Det er for eksempel bare mannlige studenter som allerede i første studieår jobber målrettet mot drømmejobben, som er å være fysioterapeut i Olympiatoppen, sier hun.

Kroppsidealet blant mannlige studenter er knyttet til både sport og seksualitet. Den metroseksuelle mannen, med David Beckham i spissen, er idealet for mange. Eller den topptrente og mer erotiserte utgaven, den «spornoseksuelle». Han med bulende muskler under sin glinsende og solbrune hud.

– Det handler kort og godt om at menn blir mer fokusert på eget utseende, at det ikke blir sett som umandig å være feminin og å være opptatt av eget utseende, forklarer hun.

Nøytrale kvinner

Der de mannlige studentene har et stort handlingsrom – de kan velge om de vil spille på seksualitet eller ikke – velger de kvinnelige studentene en mye mer nedtonet fremtoning.

– De har mer nøytralt undertøy, de er opptatt av at det skal være ensfarget hvitt eller sort, og at de på ingen måte skal ta plass eller oppmerksomhet ved undertøyet sitt. Mannlige studenter strekker litt i strikken på boksershortsen og tøyser og tuller, men det gjør ikke kvinnelige studenter. Dette er et eksempel på at kvinner i fysioterapi tar et stort ansvar for at situasjonene ikke skal seksualiseres, sier Dahl-Michelsen.

Hun håper forskningen kan bidra til å løse opp kjønnsstereotypier og forestillinger om menn og mannlighet og kvinner og kvinnelighet.

Gode på omsorg

Tone Dahl-Michelsen

Et sentralt funn i avhandlingen dreier seg om forholdet mellom behandling og omsorg.

Hun finner at til tross for at studentene går inn i et kjønnsdelt arbeidsmarked, er både mannlige og kvinnelige studenter like opptatt av å gi omsorg.

– For å bli sett på som en kompetent moderne fysioterapeut må studentene kombinere omsorg og behandling, sier Dahl-Michelsen.

– Selv om studentene er opptatt av å være sporty og beherske behandlerteknikker, så snakker de veldig varmt om relasjoner og det å kunne kommunisere. Både kvinner og menn gir nærhet og omsorg på en veldig lik måte. Det er ikke sånn at mannlige studenter gjør teknikkene på «mannlige» måter. Menn skyver ikke omsorg over på kvinnene, men tar det inn som en naturlig del. De tar opp i seg dette kroppsnære og det å beherske intimitet.

Endret kompetanse

Dahl-Michelsen spekulerer på om den norske likestillingspolitikken har gjort sitt til at gutta gjør omsorg med den største selvfølgelighet. Slik er det nemlig ikke i England, viser en undersøkelse fra 2013. Der er skillet skarpere mellom de omsorgsfulle kvinnene og de sportslige mennene. Eller mellom feminine kvinner og maskuline menn.

Hun synes trenden er positiv, og er nysgjerrig på hvordan det kjønnsdelte arbeidsmarkedet for fysioterapeuter utvikler seg i årene fremover.

– Dette er treige kulturelle felt som ikke endrer seg så raskt. Men vi ser at for eksempel en idrettsfysioterapeut er noe ganske annet i dag enn for 20 år siden. En idrettsfysioterapeut fra denne generasjonen kombinerer behandling og omsorg på andre måter enn generasjonene har gjort før, sier hun.

Disputas

Tone Dahl-Michelsen disputerer for graden ph.d. i profesjonsstudier fredag 29. mai.

Tone Dahl-Michelsen: Gender in physiotherapy education. A study of gender performance among physiotherapy students and changes in the significance of gender. HiOA avhandling nr. 4 2015.

Denne saken er også publisert på forskning.no