HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Gir Plan- og bygningsloven boliger til alle?

5. juni arrangerte By- og regionforskningsinstituttet NIBR frokostseminar om Plan- og bygningsloven. Vi spurte: Må Plan- og bygningsloven endres for at flere skal få muligheten til å eie egen bolig i Norge?

Jan-Tore Berghei Publisert: Oppdatert:
Plan- og bygningsloven

«Eierlinjen» – det at alle helst skal eie sitt eget hjem – har lenge vært en viktig del av norsk velferdspolitikk. Men å bygge flere boliger i krisetider gir ikke nødvendigvis flere muligheten til å kjøpe sin egen bolig. I Norge har vi store lokale variasjoner i boligbehovet, mens mange av mulighetene og instrumentene for å styre boligmarkedet er nasjonale. Og det er fortsatt slik at markedsprisene og bankenes utlånspraksis definerer hvem som har lov til å kjøpe seg bolig her i landet.

Plan- og bygningsloven endres for at flere skal få muligheten til å eie egen bolig i Norge? Dette var temaet da By- og regionforskningsinstituttet NIBR arrangerte frokostseminar om loven 5. juni 2018. Bakgrunnen for seminaret er en fireårig evaluering av loven som nå ferdigstilles. På seminaret hørte vi fra prosjektleder Gro Sandkjær Hanssen, som har ledet evalueringen. Vi hørte også fra post-doc ved KTH i Stockholm Anna Granath Hansson som nylig disputerte med en avhandling om boligmarkedene i Sverige og Tyskland, og forskningssjef ved NIBR Berit Irene Nordahl som utbroderte om mulige løsninger for Norge.

Forslagene fra evalueringen ble kommentert av Victoria Marie Evensen (Ap, leder av byutviklingskomiteen i Oslo bystyre), Ellen de Vibe (direktør fra Plan og bygningsetaten i Oslo kommune) og Tore Johanessen, NBBL.

Presentasjoner

En lov for vår tid? (PDF)
Gro Sandkjær Hanssen, seniorforsker og prosjektleder, By- og regionforskningsinstituttet NIBR, OsloMet – storbyuniversitetet

Flere boliger til alle: Erfaringer fra Sverige og Tyskland (PDF)
Anna Granath Hansson, post.doc., KTH

Hva er mulige løsninger for det norske boligmarkedet? (PDF)
Berit Irene Nordahl, forskningssjef, By- og regionforskningsinstituttet NIBR, OsloMet – storbyuniversitetet

Opptak av seminaret (SoundCloud)

Evalueringen av Plan- og bygningsloven (2008)

De siste fire årene har forskere gjennomført en  evaluering av Plan- og bygningsloven (2008). Arbeidet er ledet av By- og regionforskningsinstituttet NIBR ved OsloMet. De kommer nå med noen av sine anbefalinger, og hovedresultatene vil presenteres på Litteraturhuset onsdag 29. august. 

Nytt tidsskrift

Forskere ved OsloMet står bak et nytt fagfellevurdert tidsskrift for boligforskning, som skal gis ut på Universitetsforlaget.  Les mer om tidsskriftet i nettavisen Khrono.

Frokostseminar om plan- og bygningsloven
Frokostseminar plan- og bygningsloven
Frokostseminar Plan- og bygningsloven
Frokostseminar Plan- og bygningsloven
Frokostseminar Plan- og bygningsloven
Frokostseminar Plan- og bygningsloven
Frokostseminar Plan- og bygningsloven