HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Gull til norskverket Salto

Elevboka i norskverket Salto 7A har vunnet gull for beste europeiske læringsmateriell rettet mot barnetrinnet under bokmessa i Frankfurt.

Kari Aamli Publisert: Oppdatert:
Pål Lundberg

Universitetslektor Pål Lundberg ved Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning er en av forfatterne sammen med allmennlærerne Kari Kolbjørnsen Bjerke og Marit Aars Eide.

– Dette er jo en anerkjennelse av at vi har gjort noe riktig i arbeidet med både tekstutvalg og varierte oppgaver som skal legge til rette for refleksjon, dybdelæring og metaspråklig bevissthet, sier Lundberg.

I konkurransen deltok læreverk fra hele Europa.  Juryen la i sin begrunnelse spesielt vekt på at tekstene og bildene bidrar til større interkulturell forståelse hos elevene. Læreverket inneholder også en stor mengde varierte oppgaver der elevene blant annet oppfores til å reflektere over stoffet og egen læring.

– Målet med Salto er å unngå overflatisk og fragmentert kunnskap, sier Lundberg. – Vi har derfor lagt vekt på systematisk bruk av lese- og skrivestrategier, og varierte språklige oppgaver knyttet til det norskfaglige temaet i hvert kapittel.

– Fokuset har vært å basere seg på forskningsbasert kunnskap og å velge ut varierte tekster som skal fenge flest mulig av elevene. Det er spesielt hyggelig at juryen nettopp har trukket fram dette i begrunnelsen sin, sier Lundberg.