HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Har du en bachelor i administrasjon og ledelse og er sulten på en master?

Høsten 2018 kan du starte på en master i offentlig administrasjon og styring ved HiOA.

Helene Tsolkas Publisert: Oppdatert:
Ane Theresia Bast

NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen) har godkjent søknaden om oppstart av et nytt Masterstudium i offentlig administrasjon og styring. Det nye masterstudiet gir studentene fra Bachelorstudiet i administrasjon og ledelse mulighet til å få et sammenhengende studieløp på HiOA, noe som har vært etterlengtet blant tidligere studenter.

- At Høgskolen har fått mastergrad i offentlig administrasjon og styring synes jeg er kjempebra, sier tidligere student Ane Theresia Bast.

- Det er bra både for bachelorstudenters samhold videre, og for muligheten til å konkurrere med et høyt kunnskapsnivå når man skal søke seg inn i arbeidsmarkedet, sier hun. Bast fullførte sin Bachelor i administrasjon og ledelse ved HiOA i 2016.

Sammenhengende utdanningsløp

Institutt for offentlig administrasjon og ledelse ved HiOA har lenge ønsket å gi studentene muligheten til et sammenhengende utdanningsløp fra bachelor til master.

- Dette er noe vi har jobbet med i lang tid og vi er svært glade for at vi kan starte opp dette tilbudet, sier instituttleder Anita Schjølset. Hun roser fagmiljøet som står bak den nye utdanningen.

- Offentlig sektor står overfor utfordringer med økende grad av kompleksitet knyttet til saksfelt og forvaltning. Behovet for kunnskap og kompetanse som møter denne kompleksiteten er derfor stort. Vårt mål er at dette masterstudiet skal bidra til å utdanne kandidater som har kompetanse til å ivareta forvaltning av offentlige ressurser som møter fremtidens behov, sier Schjølset.

Instituttet tilbyr allerede et populært Masterprogram i styring og ledelse som er erfaringsbasert og rettet mot de som ønsker å kombinere fulltidsjobb og studier. Det nye studiet betyr at også bachelorstudenter kan gå rett til master.  

Et masterstudium med valgmuligheter

Masterstudiet tar du på to år og det kvalifiserer deg til å jobbe med administrative og/ eller lederoppgaver i det offentlige, men gir også relevant kompetanse for private virksomheter. Kunnskap om offentlig organisasjon og styring er etterspurt i både offentlig og privat sektor, og studiet gir deg gode verktøy uavhengig av fremtidig yrkesvalg.

Det første året består av obligatoriske emner. I andre år tilbyr vi valgemner eller muligheten til å studere i utlandet. I tillegg skriver du masteroppgave som gir 30 studiepoeng.

Studiet gir totalt 120 studiepoeng og er åpent for søkere som har Bachelorgrad i administrasjon og ledelse eller en tverrfaglig grad med fordypning i administrative fag.

Du kan søke opptak våren 2018, med studiestart høsten 2018.  Følg med på instituttets nettsider.

Anita Schjølset og Sissel Hovik