HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Helsefagarbeidere får ikke brukt sin kompetanse

Det er et stort uutnyttet potensial blant utdannede helsefagarbeidere både når det gjelder kompetanse og arbeidskraft, viser ny AFI-rapport.

Publisert: Oppdatert:
Helsefagarbeiderundersøkelse

I en fersk rapport Arbeidsforskningsinstituttet ved Høgskolen i Oslo og Akershus har laget for Delta, har forskerne Eivind Falkum og Mari Holm Ingelsrud sett på helsefagarbeideres muligheter for utvikling og bruk av sine kunnskaper og ferdigheter i jobben.

Les mer om undersøkelsen på nettsiden til helsefagarbeidere i Delta

Stort fremtidig behov

Mari Holm Ingelsrud

Det å få bruke og utvikle sin kompetanse i arbeidet er viktig for den enkeltes arbeidstakers motivasjon og mestring på jobb. Det er også viktig for å beholde en kvalifisert og dedikert arbeidsstyrke i helse- og omsorgssektoren, som har til dels store utfordringer med rekruttering og bemanning. SSBs framskrivninger for 2035 estimerer et underskudd på mer enn 30 000 utdannede på videregående nivå innen helse- og omsorgsfag.

I denne sammenhengen har forskerne sett på vilkårene for utvikling og bruk av kompetansen til helsefagarbeidere i arbeidslivet, primært i de kommunale helse- og omsorgstjenestene. Undersøkelsen er basert på et spørreskjema besvart av 1323 av Helsefagarbeidere blant Deltas medlemmer samt en fokusgruppe med 6 deltakere.

Får ikke brukt kompetanse

Etter innføringen av Samhandlingsreformen fikk de kommunale helse- og omsorgstjenestene et større ansvar for helsen til sine innbyggere, da pasienter blir skrevet ut fra sykehus tidligere. Kommunene mottar nå sykere pasienter og pasienter med mer komplekse tilstander. Resultatene viser blant annet at helsefagarbeidere i løpet av de siste fem årene har møtt et økt press for å produsere mer på kortere tid, økte krav til å håndtere komplekse arbeidsoppgaver og økte krav til kompetanse.

Samtidig er det flere helsefagarbeidere som rapporterer at de har kompetanse, kunnskaper og ferdigheter som de ikke får brukt i jobben.

Mye ufrivillig deltid

Helsefagarbeidere opplever også lavere verdsetting av sin kompetanse enn ansatte i arbeidslivet forøvrig, målt i YS Arbeidslivsbarometer, og mange ønsker seg større utfordringer. Det er en svært høy andel ufrivillig deltid blant helsefagarbeidere, spesielt blant de yngste og de med lavest ansiennitet. Mangelen på fulle stillinger er en utfordring også for rekrutteringen til yrket.

– Resultatene tyder på at det er et stort uutnyttet potensial blant utdannede helsefagarbeidere både når det gjelder kompetanse og arbeidskraft, sier forsker Mari Holm Ingelsrud. – En arbeidsorganisering som tar sikte på å utnytte den kompetansen disse arbeidstakerne har, både når det gjelder oppgavefordeling og arbeidstid vil kunne bidra til økt kvalitet og effektivitet i en helse- og omsorgssektor som skriker etter kvalifisert arbeidskraft.

Last ned rapporten her

Kontaktperson: Eivind Falkum, forsker, AFI ved HiOA