HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

HiOA feiret 11 nye doktorer

Tirsdag 30. mai ble det for første gang arrangert en egen kreeringsseremoni ved HiOA, og høgskolens nye doktorer fikk sine vitnemål.

Sonja Balci Publisert: Oppdatert:
Gruppebilde av nye doktorer ved HiOA

– Et doktorgradsarbeid er per definisjon produksjon av ny kunnskap. Dere har oppdaget noe. Dere har funnet ut noe nytt. Og ved å vise deres evne til å gjøre det, er dere verdig den høyeste akademiske grad, sa rektor Curt Rice i talen sin, da han ønsket doktorene og deres gjester velkommen.

– You are the cutting edge in your specific area. There is no more fresh knowledge than what you presented in your dissertations. That is very very cool, sa han på engelsk.

Første kreeringsseremoni

Etter hovedtalen delte rektor Curt Rice og prorektor Morten Irgens for forskning og utvikling ut vitnemål til doktorene som har disputert i 2016 og fram til nå.

Totalt elleve doktorer ble kreert; fire fra ph.d.-programmet i profesjonsstudier, én fra ph.d.-programmet i bibliotek- og informasjonsvitenskap og seks fra ph.d.-programmet i sosialt arbeid og sosialpolitikk. For de to programmene ved Fakultet for samfunnsvitenskap var dette de første kandidatene som ble kreert.

Tidligere har kreeringene vært en del av arrangementet som heter «HiOA-dagen», og dette var derfor første gang at Høgskolen i Oslo og Akershus arrangerte en egen kreeringsseremoni.

Nå som høgskolen har seks ph.d.-programmer og en stadig økende andel doktorgradskandidater, vil denne seremonien arrangeres årlig for alle som har fått sin doktorgrad etter å ha gjennomført forskerutdanning ved HiOA.

Feiret 11 doktorer

De 11 doktorene som ble kreert:

1.   Silje Maria Tellmann, ph.d.-programmet i profesjonsstudier

Avhandlingens tittel: Experts in public policymaking: influential, yet constrained.
Disputas 5. februar 2016.

Avhandlingen undersøker bruken av eksperter i politikkutforming, og hvordan de får innflytelse på politikk ved å delta i offentlige utvalg.

2.   Andreas Eriksen, ph.d.-programmet i profesjonsstudier

Avhandlingens tittel: Taking Roles Seriously. On Professional Duty and Virtue.
Disputas 4. mars 2016.

Denne moralfilosofiske avhandlingen handler om hvordan profesjonsetikkens rollemoral forholder seg til allmennmoralen.

Derfor er noen lykkeligere på jobb (vitenogpraksis.no)

3.   Mari Lande With, ph.d.-programmet i profesjonsstudier

Avhandlingens tittel: Rekruttering til og avgang fra læreryrket 1975-2010.
Disputas 9. desember 2016.

Prosjektet omhandler rekruttering til og avgang fra læreryrket i perioden 1975 til 2010 og er basert på analyser av data fra administrative registre. Lærergruppene i fokus er allmennlærere/grunnskolelærere og lærere med praktisk-pedagogisk utdanning fra universitetene.

Ikke så ille å være lærer likevel (vitenogpraksis.no)

4.   Kjersti Nesje, ph.d.-programmet i profesjonsstudier

Avhandlingens tittel: Opplevelsen av å passe til yrket: En studie av norske sykepleieres profesjonstilknytning.
Disputas 23. januar 2017.

I avhandlingen utforsker Nesje hvordan egenskaper, som tradisjonelt sett har blitt løftet frem som sentrale for å være en god sykepleier, er relatert til deres opplevelse av å passe til yrket.

Tåler stress bedre med tette bånd til jobben (vitenogpraksis.no)

5.   Åse Kristine Tveit, ph.d.-programmet i bibliotek- og informasjonsvitenskap

Avhandlingens tittel: Rom for barn: Norske barnebibliotek i perioden 1914-35 og på 2000-tallet.
Disputas 14. juni 2016.

Avhandlingen undersøker hvordan og hvorfor folkebibliotekenes tilbud til barn ble etablert og utviklet, og etter hvilke mål og strategier de ble drevet.

Barnas egne rom (vitenogpraksis.no)

6.   Aurélie Picot, ph.d.-programmet i sosialt arbeid og sosialpolitikk

Avhandlingens tittel: Child Protective Services and Family Cultures: A comparative study of Norway and France.
Disputas 14. januar 2016.

I avhandlingen utforsker Picot barneverntjenester i to land, Norge og Frankrike. Videre bruker hun denne kunnskapen for å sette i perspektiv barnevernslov og barnevernspolitikk i begge landene.

7.   Hilde Aamodt, ph.d.-programmet i sosialt arbeid og sosialpolitikk

Avhandlingens tittel: «Jeg ser noe som du ikke ser». Hvordan blir brukermedvirkning til som politisk, organisatorisk og sosialfaglig praksis i barnevernets undersøkelser?
Disputas 6. desember 2016.

Avhandlingen viser hvordan barnevernets ansatte er underlagt en type makt som virker styrende på praksis uten at disse styringsmekanismene umiddelbart er synlige for den enkelte.

8.   Gry Velvin, ph.d.-programmet i sosialt arbeid og sosialpolitikk

Avhandlingens tittel: Psychosocial aspects of adults with Marfan syndrome. A cross sectional study of challenges related to work, satisfaction with life, chronic pain and fatigue.
Disputas 8. desember 2016.

Avhandlingen handler om psykososiale utfordringer for personer som har diagnosen Marfan syndrom. Marfan syndrom er  en potensielt  livstruende arvelig bindevevssykdom som påvirker hovedpulsåren og hjertet, synet og skjelettet.

9.   Åsmund Hermansen, ph.d.-programmet i sosialt arbeid og sosialpolitikk

Avhandlingens tittel: Retaining Older Workers.
Disputas 13. desember 2016.

I avhandlingen undersøker Hermansen forutsetningene for å fastholde eldre arbeidstakere i arbeid, og hvorvidt ulike tiltak som tilbys av arbeidsgivere for å redusere tidligpensjonering, har en effekt.

Ekstra ferie og bonus holder eldre lenger i jobb (vitenogpraksis.no)

10.   Janne Thu Ilstad, ph.d.-programmet i sosialt arbeid og sosialpolitikk

Avhandlingens tittel: «Barnets tilknytning til riket». Et retorisk og dekonstruktivt perspektiv på juridisk argumentasjon i asylsaker.
Disputas 14. desember 2016.

Barn som sammen med sine foreldre har bodd flere år i Norge etter endelig avslag på asylsøknaden, kan få oppholdstillatelse på grunn av sin «tilknytning til riket.» I avhandlingen undersøkes barnas rettsstilling i asylprosessen, gjennom problemstillingen: Hvordan blir barnets tilknytning til riket begrunnet, vektet og forstått i Utlendingsnemndas vurderinger i asylsaker?

11.   Kristian Heggebø, ph.d.-programmet i sosialt arbeid og sosialpolitikk

Avhandlingens tittel: Hiring, firing and health- A Cross-National Comparative Perspektive perspective.
Disputas 16. desember 2016.

Avhandlingen handler om personer med helseproblemer sin arbeidsmarkedstilknytning i Skandinavia og Europa, og i hvilken grad helsen blir påvirket negativt av å bli arbeidsledig.

Folk med dårlig helse taper på midlertidige stillinger (vitenogpraksis.no)