HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

HiOA-styret vedtok OsloMet

Det endelige navneforslaget på det nye universitetet blir OsloMet – Storbyuniversitetet på norsk, og OsloMet – Oslo Metropolitan University som den engelske versjonen. - Jeg er veldig glad for at styret vedtok forslaget, slik at vi i dag har kunnet sende den endelige universitetssøknaden til KD, sier rektor Curt Rice.

Kjersti Thoresen Publisert: Oppdatert:
brev_kd_695

I styremøtet ved HiOA 15. desember vedtok styret med 6 mot 5 stemmer OsloMet – Storbyuniversitetet og OsloMet – Oslo Metropolitan University som henholdsvis norsk og engelsk versjon av det endelige navneforslaget som følger den formelle søknaden om akkreditering som universitet. Søknaden ble sendt til Kunnskapsdepartementet umiddelbart etter at vedtaket ble fattet.

- Det er flott at flertallet i styret anerkjenner navnet, og ser fordelene ved dette forslaget, sier rektor Curt Rice.

- At vi får Oslo med i navnet, at det beskriver virksomheten vår, at vi tar styringen på en nyskapende kortform i sektoren, og at navnet skiller oss fra de andre universitetene, spesielt UiO, er alle momenter jeg er sikker på at vi vil dra nytte av i etableringen av det nye universitetet, sier Rice.

Les hvordan rektor Curt Rice begrunner navneforslaget: https://tilsatt.hioa.no/siste-nytt/-/nyhet/oslomet-storbyuniversitetet   

-Jeg er svært takknemlig for all innsatsen som så mange har lagt ned i arbeidet med å bli akkreditert som universitet. At NOKUT vedtok sin anbefaling om at vi blir universitet tidligere denne uka, og at den formelle søknaden nå er sendt, er veldig godt å ta med seg inn i juleferien for oss alle ved HiOA.

NOKUT vedtok 12. desember at HiOA oppfyller alle krav til å bli universitet

Diskusjon i styret

Det ble en lang diskusjon under styremøtet, og blant innvendingene som kom frem var at Storbyuniversitetet ikke er en fullgod oversettelse av begrepet metropolitan, og at kortformen har mange kritikere blant de ansatte og at den er for “fancy”.

Andre styremedlemmer mente at navnet er godt og fengende, ikke minst internasjonalt, og at det sier noe om vår profil.

I tillegg ble det fremhevet at den store medieoppmerksomheten navnet har fått i forkant av styrebehandlingen, har gitt et enormt forsprang i arbeidet med å gjøre det nye universitetet kjent blant målgruppene.

Det ble også fremmet et forslag om å ta kortformen OsloMet ut av den formelle versjonen av navneforslaget, og la den norske versjonen være Oslo Storbyuniversitet. Dette forslaget ble nedstemt med 8 mot 3 stemmer, blant annet med begrunnelsen om at kortformen distanserer oss mer fra Universitetet i Oslo.

Veien videre  

Det er lagt ned et omfattende arbeid både i akkrediteringsprosjektet og i navneprosjektet som startet allerede i 2015.

Styret hadde ulike navneforslag til diskusjon i styremøtet 15. juni i år, og det var da størst oppslutning for OsloMet. Det er siden juni vært arbeidet med å få god sammenheng mellom den norske og engelske varianten av navnet.

Etter styrevedtaket om endelig navneforslag 15. desember, og innsending av formell søknad om akkreditering som universitet samme dag, er HiOA er stort steg nærmere akkreditering.

Dersom Kunnskapsdepartementet innstiller søknaden, er det Kongen i Statsråd som beslutter om HiOA får endre institusjonskategori til universitet og hvilket navn universitetet vil ha.