HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Hjernespenning

Cecilie Morland (39) venter på telefonen som kan forandre tilværelsen hennes totalt de neste årene.

Jonas Lange Publisert: Oppdatert:

Førsteamanuensis ved HiOA Cecilie Morland, opprinnelig farmasøyt, har vært på intervju hos Norges forskningsråd (NFR) angående sin søknad om forskningsmidler til unge forskningstalenter. Etter en grundig vurdering av fagkomiteen er nå  kun de beste søkerne plukket ut fra en bunke på 352 søkere, og i fjor var det kun 21 yngre forskere som fikk tilsagn på søknadene sine. Omtrent dobbelt så mange ble innkalt til intervju, som er siste etappe før Morland eventuelt lander i underkant av åtte millioner for å forske videre på sammenhenger mellom fysisk aktivitet og hjernefunksjon.

Hjerneslag og trening

Portrett av Cecilie Morland

- Det er klart jeg er spent, jeg tilhører ingen forskningsgruppe ved HiOA per i dag, men samarbeider med en gruppe ved Universitetet i Oslo. Dette er en fantastisk mulighet til å få etablere meg som forsker i dette feltet, Jeg ønsker å bidra til mer kunnskap om hvordan trening påvirker hjernen, for eksempel om man bør trene med moderat eller høy intensitet for å holde hjernen i best mulig form. Kanskje kan vi utvikle medisiner som etterligner trening, og som kan hjelpe folk som er rammet av slag, forteller Morland.

Hvis farmasøyten får tilslag på søknaden vil det innebære at hun får anledning til å ta inn både en doktorgradsstipendiat og en post-doc. i prosjektet, noe som selvfølgelig er kjærkomment.

- En bevilging av denne typen betyr enormt mye på det stadiet av karrieren hvor jeg er nå, sier Morland, som understreker at hun vil fortsette forskningen sin selv om det skulle vise seg at hun ikke får bevilgning i år. Når nåløyet er så lite som det er i NFRs program for fri prosjektstøtte (FRIPRO), må man være kjempefornøyd med å komme til intervju. Neste uke blir det avgjort om Morland får tilslag på søknaden.

Les mer om Cecilie Morland

Fakta om unge forskertalenter

  • For forskere tidlig i karrieren.
  • Du kan være prosjektleder for en søknad hvis det er minst to år og mindre enn åtte år siden disputasdato (for godkjent doktorgrad).
  • Prosjektlederen må være yngre enn 40 år ved søknadsfristen.
  • Søknadsbeløp: 4-8 millioner kroner.
  • Prosjektperiode: 3-4 år.
  • Du kan søke om lønnsmidler til stillinger og driftsmidler (forbruksmateriell, reiser, konferanseavgift, avskrivning av utstyr, analyser etc.).
  • Innvilgelsesprosent: 10-20 prosent de siste årene.

Kilde: Norges Forskningsråd