HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Hva koster et verdig liv? Fattigdom i dagens Norge

I Norge er det få som sulter, og de fleste har et sted å bo. Likevel er mange ekskludert fra samfunnets fellesskap fordi de mangler penger. I dette SAMSVAR-seminaret ser vi nærmere på hvordan vi definerer fattigdom i velferdsstaten Norge.

Publisert: Oppdatert:
Liten gutt ser ut i regnet gjennom vindu. Svart hvitt

Politikerne er opptatt av å gjøre noe med fattigdom, men er det politisk vilje til å gå til roten av problemet og gjøre noe med årsakene til at noen familier forblir fattige?

For å kunne hjelpe folk ut av fattigdom må vi ha en måte å definere hvem som er fattige. Er egentlig dagens mål godt nok til å fange opp de som trenger hjelp?

Fattigdom måles ut fra EUs mål for inntekt. De som tjener under 60 prosent av medianinntekten i landet regnes som fattige. Dette er et ulikhetsmål, og sier noe om de som har lavest inntekt i Norge. Hva får du egentlig kjøpt for denne summen, og hva slags levekår gir dette? Det vet vi lite om.

På dette SAMSVAR-seminaret presenterer vi et forbruksbasert mål på fattigdom. Dette er et nytt mål på fattigdom som skal gi et konkret svar på hva det koster å ha et verdig liv i Norge.

Kan det bidra til å finne årsakene til fattigdom – og hjelpe politikerne til å finne løsninger som kan løfte familier ut av fattigdom?

Sted: Auditorium Athene 1, Pilestredet 46, Høgskolen i Oslo og Akershus ( se kart)
Dato og tid: fredag 7. april 2017 kl. 08.30 - 10.00

Se opptak fra seminaret: https://www.youtube.com/watch?v=OgQ-tVthsWs

 

Program

 • Et forbruksbasert mål på fattigdom
  Elling Borgeraas, forsker ved SIFO, HiOA:
 • Lavinntekt og måling av fattigdom. Ulike mål og utvikling over tid
  Tor Morten Normann, seniorrådgiver ved Statistisk Sentralbyrå
 • Hvordan kan fattigdom bekjempes?
  Bjørn Hvinden, direktør ved Velferdsforskningsinstituttet NOVA, HiOA

Kommentarer fra:

 • Karin Andersen, stortingsrepresentant for SV og medlem av Stortingets kommunalkomité
 • Heidi Nordby Lunde, stortingsrepresentant for Høyre, og medlem av Stortingets finanskomité

Møteleder: Anita Borch, forskningsleder ved Forbruksforskningsinstituttet SIFO

 

Les mer om SAMSVAR-seminarene