HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Hvem vil du jobbe for?

– Prøv å finne ut hvem du vil jobbe for tidlig i studiet, og ha sommerjobber underveis, oppfordrer Åse Hortemo Vangen.

Olav Johan Øye Publisert: Oppdatert:
Bilde av Åse Hortemo Vangen

Åse var ferdig med elektronikkingeniørstudiet våren 2014, med fordypning i automasjon.

Hun jobber som prosjektingeniør for transformatorstasjoner i Energy Management i Siemens, et av de store selskapene innen elektro og automasjon, med 370 000 ansatte på verdensbasis.

– Jobben min går ut på å prosjektere transformatorstasjoner, både oppgraderinger og nye stasjoner, med bryter- og kontrollanlegg, forteller Åse.

– Vi får prosjektene fra selgerne våre, og er med på hele prosjektet fra prosjektering og tegning på kontoret, så testing og idriftsettelse ute på anlegget.

Variert arbeid – hyggelig miljø

– Hva synes du er mest interessant i jobben?

– Det er variasjonen, at du bruker mye tid framfor pc-en med tegning og prosjektering, men at du også kommer ut på anlegg og får se at det du har tegnet blir virkelighet.

Åse trives godt i jobben.

– Det er hyggelige kollegaer, og ungt miljø her på Energy Management.

Fikk referanse gjennom bacheloroppgaven

– Hvordan fikk du jobben?

– Jeg søkte på en utlyst stilling på Siemens sine nettsider. Tilsvarende stillinger er lyst ut også i år.

Bacheloroppgaven på HiOA skrev hun for Siemens Industry, og fikk dermed en referanse i selskapet.

Nyttig utdanning

– Hvilken nytte har du hatt av utdanningen fra HiOA?

– Jeg har hatt god nytte av den. Nytten jeg har hatt er ganske generell, det er vanskelig å peke på noe spesifikt.

– Hvordan var det å studere på HiOA?

– Det var fint. Jeg trivdes som student.

– Vil du råde andre til å ta det studiet du har tatt på HiOA?

– Ja, det vil jeg.

– Har du noe råd å gi til andre som ønsker å studere det samme som deg?

– Orienter deg mot arbeidslivet

– Du bør kanskje så tidlig som mulig finne ut litt om hvem du har lyst til å jobbe for, og ha sommerjobber underveis i studiet.

– Etter første studieåret hadde jeg sommerjobb hos Multiconsult på Skøyen. Andre sommeren hadde jeg sommerjobb hos Statoil i Stavanger.

Åse er ikke i tvil om at dette har vært nyttig.

Hun har ikke lagt planer for videre utdanning og karriere.

– Jeg har fagbrev som flyavioniker, tok fagbrevet hos SAS på Gardermoen, og har jobbet noen år. Så ingeniørutdanningen i elektronikk og informasjonsteknologi ble på en måte en ekstrautdanning for meg.

– Fagbrevet var veldig nyttig å ha da jeg skulle ut i arbeidslivet igjen etter ingeniørutdanningen, sier Åse.

Mer informasjon

Elektronikkingeniørutdanning på HiOA

Bilde av Åse Hortemor Vangen