HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Hvor mange sykehjem trenger vi?

En dekning av sykehjem som tilsvarer 18-19 prosent av eldrebefolkningen over 80 år er tilstrekkelig, i følge en artikkel av Hans Knut Otterstad og Kåre Sorteberg i siste nummer av tidsskriftet Aldring og livsløp.

Publisert:

Otterstad og Sorteberg har studert omfanget og bruken av sykehjem i 73 østlandskommuner, og finner stor variasjon fra kommune til kommune. Gjennomsnittet var nettopp 18-19 prosent, og dertil kommer tilbudet av omsorgsboliger.

Mange kommuner har i de senere år lagt om driften til mer bruk av korttidsopphold; dermed vil flere kunne nyte godt av tilbudet, skriver forfatterne, som ellers finner at bruken av korttidsopphold er lavere i kommuner med et høyt sykehjemsvolum. Kommuner med et lavere sykehjemsvolum kan dermed nå ut til like mange ved mer bevisst bruk av korttidsplasser.

Mange kommuner har betydelig mindre tilbud av korttidsopphold enn de 15 prosent av plassene som departementet anbefaler. Her ligger en urealisert gevinst, konkluderer forfatterne i Aldring og livsløp nr. 3, tidsskriftet som utgis av Fagbokforlaget i samarbeid med NOVA.

Bestilling
Aldring & Livsløp nr. 3, 2004 kan bestilles fra Fagbokforlaget.