HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Jordmorutdanningen ved OsloMet fyller 200 år

2. februar er det 200 år siden den første norske jordmorskolen ble startet i Norge, ved fødselsstiftelsen i Kristiania. Jordmoryrket var den første yrkesutdanningen i Norge som ble tilgjengelig for kvinner.

Johanne Severinsen Publisert: Oppdatert:
Jordmor og kvinne med nyfødt barn, smilende

Utdanningen var regulert ved lov og forbød andre enn jordmødre å yte fødselshjelp. Jordmorvesenet ble formelt opprettet ved reglement av 21.november 1810 for «Gjordmodervæsenets Indførelse og bestyrelse for begge Riger, Kjøbenhavn undtagen».

Siden 2004 har jordmorutdanningen vært en del av OsloMet – storbyuniversitetet (tidligere Høgskolen i Oslo og Akershus), og tilbys nå på masternivå.

Forløper for velferdsstaten

– Jordmorvæsenet sikret fødselshjelp til alle kvinner uavhengig av inntekt. Dette var en viktig forløper for velferdsstaten, sier Tine Schauer Eri, første amanuensis og studieleder ved jordmorutdanningen ved OsloMet.

I dag er utdanningen selvsagt ikke lenger forbeholdt kvinner, men få menn søker seg til yrket.

Barnedødelighet, familievold og globale forskjeller

Jordmoryrket har bestandig vært tett knyttet til viktige forhold knyttet til kvinners og barns helse. Ikke minst har jordmødrene bidratt til å redusere barne- og barseldødeligheten.

I dag er aktuelle problemstillinger blant annet hva som er en normal fødsel, kortere liggetid på sykehus for fødende og hvordan fødselsomsorgen kan fange opp familievold.

Eri fremhever at det fremdeles er mange utfordringer og store forskjeller i fødselsomsorgen globalt.

830 kvinner dør hver dag

– Mer enn 830 kvinner dør hver dag i forbindelse med svangerskap og fødsel i fattige land, og de fleste kunne vært unngått, sier Eri.

Hun fremhever at et av de store globale paradoksene i dag er at i lavinntektsland kjennetegnes fødselsomsorgen av «too little – too late», altså for lite og dårlig fødselsomsorg som kommer for sent. I høyinntektsland, derimot, er fødselsomsorgen kjennetegnet «too much – too soon», som betyr overforbruk av unødvendige inngrep som fører til skade og økte kostnader.

Markering i Oslo rådhus

Jubileet blir markert med en faglig konferanse ved OsloMet og en mottakelse i Oslo rådhus.

–Med sitt sterke fagmiljø representerer jordmorutdanningen ved OsloMet en svært viktig del av det norske helsevesenet. Jeg er stolt av at universitetet vårt årlig utdanner over 100 jordmødre som med sitt yrkesliv vil gjøre en forskjell for så mange barn, mødre og fedre. Det gleder meg å være en del av feiringen, og jeg gratulerer utdanningen så mye med jubileet, sier rektor Curt Rice.