HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Konferanse: Hvordan påvirker bemanningsbransjen norsk arbeidsliv og arbeidslivspolitikk?

Det handlet om standardarbeidsforholdet, arbeidsmigrasjon og arbeidstakeres strategier da AFI inviterte til avslutningskonferanse for et tre år langt forskningsprosjekt om vikar- og bemanningsbransjen. Se opptak fra konferansen under!

Publisert: Oppdatert:
Konferanse om vikarbyråer
  • Hvordan har framveksten av bemanningsbransjen preget arbeidslivspolitikk og arbeidslivsreguleringer i et historisk perspektiv? Hvordan har endringer i reguleringen av ut- og innleie av arbeidskraft virket inn på den viktige normen i norsk arbeidsliv – standardarbeidsforholdet?
  • Hva preger dynamikken på arbeidsplasser med høy grad av innleie der faste og innleide gjør omtrent samme jobb?
  • Hvilken rolle har bemanningsbyråer med hensyn til å fasilitere arbeidsmigrasjon? Casestudier er arbeidsmigrasjon fra Sverige til Norge og Latvia til Norge.
  • Hva preger strategiene til arbeidstakere som velger å jobbe gjennom bemanningsbyråer?  

Det var noen av spørsmålene forskerne bak forskningsprosjektet The Impact of Temporary Work Agencies on the Politics of Work belyste under sin konferanse i Oslo 26. juni. Arbeidsforskningsinstituttet ved HiOA har ledet prosjektet gjennom tre år, og målet har vært å analysere hvordan framveksten av bemanningsbransjen har påvirket og vært påvirket av økonomisk globalisering, endringer i reguleringen av det internasjonale og norske arbeidsmarkedet, nye migrasjonsstrømmer, og partsrelasjoner. Prosjektet ligger under  NFRs program Velferd, Arbeidsliv og Migrasjon (VAM), og øvrige deltakere har vært  Universitetet i OsloMittuniversitetet i SverigeNorsk Institutt for By- og Regionforskning (NIBR) ved HiOA og  Baltic Institute of Social Sciences ved Universitetet i Riga.  

Til avslutningskonferansen for prosjektet kom også den meritterte kanadiske professoren  Leah Vosko , som blant annet har forsket på endringer i reguleringen av standardarbeidsforholdet både i Nord-Amerika og Europa.  Konferansen ble holdt i HiOAs lokaler i Pilestredet 46 (Athene).

Foredragene ble holdt på engelsk , mens paneldebatten foregikk på norsk.

Opptak fra dagen

Introduksjon

Introduction

Prosjektleder og forsker Anders Underthun ved Arbeidsforskningsinstituttet (HiOA).

Anders Underthun - bemanningsbransjekonferanse intro

Anders Underthuns introduksjon til konferansen.

Utfordringer for ansettelsesnormer i Canada og Norge: Reguleringen av bemanningsbransjen som endringsbarometer

Challenges to Employment Norms in Canada and Norway: The Regulation of Temporary Agency Work as a Barometer of Change

Professor Leah Vosko, York University, Toronto, Canada.

Leah Vosko opptak

Se Leah Voskos foredrag om bemanningsbransjeregulering som endringsbarometer.

Arbeidsutleie som utfordring på det norske standardarbeidsforholdet i et historisk perspektiv

The standard employment relationship in Norway 1945-2000: Responses and strategies by unions and employers

Stipendiat  Per Bonde Hansen, Arbeidsforskningsinstituttet (HiOA).

Per Bonde Hansen VAM vikar konferanse

What is known as the Standard Employment Relationship (permanent, full-time employment in a bilateral employment relationship) became the typical employment relationship in modern capitalist economies after the Second World War, both in quantitative terms and as a political and legal norm. How was it established, and how has it been challenged and changed in Norway? The presentation suggests some answers to these questions.

Se Per Bonde Hansens foredrag om standardarbeidsforholdets historie.

Bemanningsbransjens plass i norsk økonomi og arbeidsliv

The position of temporary work agencies in the Norwegian economy

Professor  David Jordhus-Lier, Universitetet i Oslo.

David Jordhus_lier bemanningsbransjen opptak

Jordhus-Lier gives an overview of the size, exent and position of temporary work agencies in the Norwegian labour market. He shows how the period since 2000 has seen a noticeable growth in this industry, but also discusses how this growth has been contested in industrial relations as well as in the wider political landscape. 

Se David Jordhus-Liers innføring i bemanningsbransjens rolle i norsk økonomi.

Relevante publikasjoner:  Jordhus-Lier, D., Coe, N.M., Bråthen, S.T. 2015. Contested Growth: The development of Norway’s temporary staffing industry. Geografiska annaler series B. 97, 113-130.

Maktdynamikk på lagerarbeidsplasser med høy grad av innleie fra bemanningsbyråer

Workplace dynamics in the warehouse industry – commitment and power positions among permanent employees and agency workers

Docent  Gunilla Olofsdotter, MittUniversitetet, Sverige.

Gunilla Olofsdottir på bemanningsbransje-konferanse

This presentation highlights how internal core workers and external peripheral workers (agency workers) perceive and express their sense of commitment in warehouse workplaces. Although the distinction of a core and a periphery is not always clear to the worker the results shows that there is a deep structural inequality between permanent employees and external agency worker groups. Perhaps most importantly, agency workers have limited power agency as management can decide on the most strategic way to manage, motivate and control their performance.

Se Gunilla Olofsdotters foredrag om lagerarbeidere som jobber i og uten bemanningsbyrå.

Fasilitering av arbeidsmigrasjon gjennom bemanningsbyråer – eksemplet Latvia-Norge

The facilitation of labour migration through temporary work agencies: The example of Latvia to Norway

Researcher  Oksana Zabko, Baltic Institute of Social Sciences.

Oksana Zabko om bemanningsbrnajsens rolle i arbeidsmigrasjon

Within the broad category of migration industries, the presentation focuses on intermediaries between employers in Norway requiring migrant labour, and suppliers of Latvian workers willing to migrate. Intermediaries must be responsive to fluctuations in labour supply and demand, as well as to changing regulations which have become stricter in response to increased migration in Norway. This buyer’s labour market represents a challenge for intermediaries, spurring adjustments and side-stepping of regulations. Formal Temporary Work Agencies are supplemented by informal agencies, challenging the conceptualization of intermediaries.

Se Oksana Zabkos foredrag om arbeidsmigrasjon og bemanningsbyråer.

Relevante publikasjoner:  Zabko, O., Aasland, Aa., Endresen, S.B. (2017). Facilitating labour migration from Latvia: strategies of various categories of intermediaries. Journal of ethnic and migration studies.

Arbeidstakerstrategier blant sykepleiere som jobber gjennom bemanningsbyrå

Mobility power in the labour market -  guests at work: Swedish temp nurses in Norway

Professor  Hege M. Knutsen og  Maiken Bjerga Kiil, Universitetet i Oslo.

Hege M. Knutsen og Maiken B Kiil

Representing a highly skilled profession in a tight labour market, we address how Swedish nurses use temporary work agencies (TWAs) for accessing Norwegian labour market, how the nurses experience employment by TWAs and working conditions in the health institutions, and how they act upon their experiences and aspirations by using their mobility power.  

Se hele Knutsen og Kiils presentasjon av forskningen på svenske sykepleiere som jobber gjennom bemanningsbyrå i Norge.

Relevante publikasjoner:  Agency by exit: Swedish nurses and the “Not below 24,000” movement, Geoforum 2016.

Hvilke konsekvenser har innleie for arbeidsorganisering og maktforhold på norske byggeplasser?

Workplace dynamics in the Norwegian construction industry: The impact of labour hire

Stipendiat  Hedda Haakestad, Senter for Profesjonsstudier, HiOA.

Hedda Haakestad opptak bemanningsbransjen

Se Hedda Haakestads foredrag om bemanningsbransjen innen bygg og anlegg.

Nye fagforeningsstrategier som respons på framveksten av bemanningsbransjen – Sammenligning av helsesektoren og sivil luftfart

Renewed union strategies as a response to the emergence of labour intermediaries – a comparison of public sector unions and civil aviation unions

Gjesteforsker  Darragh Golden, Arbeidsforskningsinstituttet, HiOA.

Darragh Golden vikarer fly og helse

The increased use of TWAs represents a re-commodification of work, challenges the standard employment relationship and, more broadly, the welfare-industrial relations nexus. To this end, this paper assesses to what extent trade unions, from different national backgrounds (Ireland and the UK) and in different sectorial settings (healthcare and aviation), are engaging with the phenomenon of TWAs.

Hør Darraghs foredrag om fagforeningenes respons på bemanningsbransjen innen flyindustrien og helsesektoren.

Debatt: bemanningsbransjens rolle (på norsk)

Hva bør være rollen til bemanningsbransjen i Norge i dag - evt. hva utfordrer denne bransjen i dagens arbeidsliv?

Hva er fordelene og utfordringene for arbeidstakere som jobber gjennom bemanningsbyrå?

Debatt om bemanningsbransjen opptak

Se debatten om bemanningsbransjen.

Panelet:

Ordstyrer: David Jordhus-Lier.