HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Kreativ tegning i praksis

Når studentene selv får prøve tegning med hele kroppen, tester de det senere ut i barnehagen og forteller begeistret om erfaringene.

Kari Aamli Publisert: Oppdatert:
Samira Jamouchi

Da er sirkelen fullendt for høgskolelektor Samira Jamouchi ved Institutt for barnehagelærerutdanning.

– Alle bitene er satt sammen, sier Jamouchi. – Det er givende for meg når studentene forteller om hva de gjør i praksis. De tar seriøst imot det vi jobber med i undervisningen, erfarer det i praksis med barna og viser begeistret bilder og videoer med hva de har fått til. Sammen kan vi se at barn som er mindre interessert i tegning eller i mindre grad er en del av felleskapet, blir helt med. Tegningen utløser mye som vi ikke forventer.

Alle barn og voksne har et forhold til tegning.  Alle har tegnet, og noen har sluttet tidlig.

– Mange studenter sier de ikke kan tegne, sier Jamouchi. – De forbinder tegning med å presentere et objekt som finnes og det å tegne pent. Det kan være et hus eller et tre med naturlandskap som bakgrunn. Oftest er å tegne å sitte stille ved et bord med et A4-ark og bruke blyant eller farger.

Som visuell kunstner mener Jamouchi tegning er så mye mer. Selv har hun gått gjennom ulike tegneundervisning i sin kunstutdanning og jobbet med små objekter og store installasjoner. Men kanskje var det barneskolelæreren hennes i Belgia som var med på å så et kreativt frø da hun tok elevene med ut. De skulle bare stå i gymnasrommet og høre på musikk eller ordene som læreren sa høyt. Leken var å bli til, med hele kroppen, det vi følte ved å høre på musikken eller ordene som ble sagt. Eller bare kjenne på omgivelsene.

Store formater

– Når vi i tegnetimene begynner å tegne på store ark på gulvet og veggen i rommet tilnærmer vi oss tegningen med hele kroppen, sier Jamouchi. – Studentene og jeg lager en felles tegning som ikke er naturalistisk. Kroppen, rommet, ikke-verbal kommunikasjonen oss imellom underveis og tiden vi bruker, åpner opp for en ny måte å tegne på. Vi samhandler.

Studentene erfarer prosessene som skjer. Dette er ikke en teoretisk tilnærming.

– Gulv og vegger er noe større enn oss selv. Studentene kommer inn under huden på hva en kreativ prosess kan være. Det skjer estetisk læring der studentene selv deltar aktivt.

Når studentene har hatt denne opplevelsen, ser de muligheten til å prøve dette ut i barnehagen.

– De forteller om barn som er i flyt og glemmer tid og rom. De er helt oppslukt av handlingen og det skjer også mye barna seg imellom. Det er givende å høre på når studentene forteller.

Starter tradisjonelt

Undervisningen til Jamouchi kan gjerne starte tradisjonelt med et A4-ark, fargeblyanter og bestilling om å tegne hva de vil. Deretter kan hun gi studentene et litt større ark og flere materialer. Og til slutt inviterer hun dem inn i rommet og det store arket.

– Jeg inviterer dem til å leke og tegne sammen med meg, og det er like spennende for meg som for dem, sier Jamouchi. – Målet er veien, den kreative handlingen og samhandlingen er verdifull. Vi møter hverandre, integrerer egne former og linjer og går ut og inn av arbeidet. Materialet og kroppen møtes og blir neste ett.

Eller som en av studentene en gang sa: – Jeg ble en del av arket.

Jamouchi underviser i kunnskapsområdet Kunst, kultur og kreativitet på barnehagelærerutdanningen. I tillegg underviser hun grunnskolelærere. Hun har også hatt Erasmus-stipend og spredt sin undervisning til Belgia, Nederland og Spania.

– Når vi er inne i prosessen, blir det veldig stille i rommet, og vi kan høre bevegelsene og tegnestrekene, sier Jamouchi. – Når jeg ber studentene skrive ned refleksjoner og hvordan det var for dem, nevner mange likhet med dans og meditasjon.

Ikke alle studentene kan være aktive deltakere i prosjektet, så noen ser på. Mange får lyst til å være med underveis og flere inviteres med.

– Mange studenter sier at de ikke visste at tegning kunnes være så moro, sier Jamouchi. – Prosessen har en verdi i seg selv, og betyr minst like mye som det ferdige produktet. Å være kreativ er ikke å kopiere, her skaper vi sammen.

Referanse

Samira Jamouchi: Teaching training in art and craft: Drawing as a performative act., Journal of the European Teacher Education Network , Vol. 12, 2017.