HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Lær å snakke om seksualitetens lyse og mørke sider

Er du usikker på hvordan du i jobbsammenheng skal snakke om seksualitet, kjønn og overgrep? HiOA tilbyr fra høsten videreutdanning i seksuell helse- og seksualitetsundervisning.

Anne-Mai W. Teigmo Publisert: Oppdatert:
Portrett av  høgskolelektor Gerd Hilde Lunde (t.v.) og høgskolelektor Stine Kühle-Hansen ved Fakultet for helsefag.

Gamle myter og tabuer om seksualitet skal til livs. Kunnskap, kommunikasjon og trygghet, er viktige stikkord for den nye og samfunnsaktuelle videreutdanningen «Seksuell helse og seksualitetsundervisning». HiOA tilbyr videreutdanningen fra kommende høstsemester.

– Studietilbudet er aktuelt for deg som trenger kunnskap for å samtale om seksualitet og er usikker på hvordan du skal legge opp en slik samtale. Det gjelder mange yrkesutøvere, sier høgskolelektor og prosjektleder Gerd Hilde Lunde ved Fakultet for helsefag.

Om studiet

Studiet er nettbasert og starter 5. september 2016

Seksuell helse og seksualitetsundervisning (studiepresentasjon)

Hvordan søker jeg og når er fristen?

Du søker gjennom høgskolens Søknadsweb

Når du er logget inn og har startet ny søknad skal du klikke på:  Felles opptak til master, videreutdanning og enkeltstudier Termin høst 2016.  

Pedagogiske grep

– Dersom du tror du vet alt om seksualitet – da bør se nærmere på dette studiet! Forteller Lunde.

Målet med studiet er å øke kompetanse og gi trygge rammer for samtaler om seksuell helse, kjønnsidentitet og seksuelle overgrep.

– Fagpersoner i arbeid med mennesker vil alltid ha behov for slike samtaler. Studiet gir deg noen pedagogiske grep, og kunnskap til å håndtere og forebygge situasjoner som skyldes mangel på riktig informasjon. Du vil bli utfordret til bedre selvinnsikt slik at du kan forstå andre bedre i samtaler om seksualitet. Kanskje får du ikke fasit på alt, men pekere til videre informasjon, sier Lunde.

Samfunnsaktuell og tabubelagt

Institutt for Sykepleie og helsefremmede arbeid (SHA) og Institutt for Atferdsvitenskap (AV) ved HiOA har samarbeidet om å utvikle dette landsomfattende nettstudiet. 

– Mange yrkesgrupper har ingen profesjonell kunnskap innen fagområdet seksuell helse. Det viser forskningsresultater og annen kunnskap, sier høgskolelektor Gerd Hilde Lunde ved AV.

Faget Seksuell helse er nærmest totalt fraværende i mange profesjonsutdanninger.

– Det er ingen fast del av bachelorutdanningene og det finnes heller ikke noe faglitteratur for studentene. En rekke tabuer har bidratt til at faget ikke er tatt inn i undervisningen. Derfor har det blitt personavhengig og overlatt til den enkelte yrkesutøver hvordan de håndterer ulike spørsmål og situasjoner. Resultatet er ofte utrygghet og fraskrivelse av ansvar, sier hun.

Lunde viser til politiske føringer som etterlyser bedre informasjon og mer åpenhet i samfunnet om temaet. Yrkesutøverne og utdanningene må rustes til å møte dette kunnskapsbehovet.

Lyse og mørke sider

Studiet retter seg mot alle som må kunne samtale profesjonelt om lyse og mørke sider ved seksualitet. Det gjelder når de møter barn, unge, eldre, funksjonshemmede og andre sårbare grupper.

Stine Kühle-Hansen som har vært med å utvikle tilbudet utdyper hvorfor dette er en aktuell og viktig videreutdanning. 

– Samfunnet legger opp til at forskjellige brukere på en enklere måte skal kunne stille spørsmål og få svar på alle sider ved helsen, også spørsmål omkring seksualitet. Da er det pinlig å ikke kunne mer enn brukerne, fremholder Stine Kühle-Hansen.  

– Gjennom studiet trener du ikke bare til å kunne ta de vanskelige samtalene, om krenkelser, utilfredsstillende seksualliv og sykdom. Du får også kunnskap om seksualitet som en ressurs og kilde til økt livskvalitet, sier Kühle-Hansen.

– Seksualiteten er tosidig – den kan brukes klokt eller uklokt, lovlig eller ulovlig. Du skal reflektere over disse grensene som student. Lovverket er også på pensum.

Refleksjon og respekt

Videreutdanningen skal gi høynet kompetanse for profesjonsutøvere. Det innebærer en kvalitetssikring som kommer elever, pasienter og klienter til gode.

– Vi må i større grad en tidligere forholde oss til hvordan ulike personer definerer sin egen seksualitet. Det er derfor viktig å ha god oversikt over fagområdet og menneskerettigheter når vi kommuniserer med målgruppene våre, sier Kühle-Hansen.

– Vi håper i tillegg at dette grunnleggende studiet kan bidra til at forsømte fagområder blir synlige og at andre profesjonsutdanninger utvikler og inkluderer egne spesialiseringer. Målet er også å videreutvikle fagspråk, inspirere til mer forskning og ikke minst kartlegge og utvide det norske fagfeltet innen seksuell helse, overgrep, kjønn og undervisning, legger Kühle-Hansen til.

Illustrasjonsfoto. Nærbilde av statue av to personer som omfavner hverandre.

Sex-språk mangler

– Vi er ordfattige. Ofte tyr vi til det angloamerikanske ordet «sex» som mange automatisk forbinder med heterofilt samleie. Ordet sex har nærmest tatt monopol på vårt språk om nytelse. Nyansene forsvinner og i et fagspråk er ordet «sex» uegnet, poengterer Kühle-Hansen.

Myter om seksualitet er med på å gjør samtalene omkring emnet enda vanskeligere. En av disse mytene er at seksualitet er ensbetydende med sex.

– Språket må være presist for å unngå misforståelser. Videreutdanningen skal være pådriver i nettopp det å utvikle et bedre fagspråk om kropper, følelser og aktiviteter.

HiOA har lang fagkompetanse

HiOA har i 15 år tilbudt den mer spesifikke  videreutdanningen Sexologi og funksjonshemming (15 studiepoeng). Det finnes derfor allerede mye kompetanse på fagområdet ved HiOA.

– Den nye videreutdanningen er mer grunnleggende og generell, forteller Lunde ved Institutt for Atferdsvitenskap. På landsbasis finnes det ingen slik grunnleggende utdanning innen faget som HiOA nå tilbyr, sier Lunde.

Åpenhet om tabuer på nett

Det er et bevisst valg at videreutdanningen har blitt et nettstudium. En slik løsning gir både økonomisk og også personlig fortrinn.

– Vi ønsker å nå ut til en hver fjordarm og lille grend, og vi legger til rette for at deltakerne selv danner grupper hvor de kan sparre om litteratur, språk, case og utfordringer, sier Lunde.

– Nettløsningen gjør det lettere å anonymisere reaksjoner slik at ingen opplever å miste ansikt, bli ledd av eller å avsløre egen utdatert kunnskap, fortsetter Kühle-Hansen om studieopplegget hvor studentene møter egne og andres holdninger i virtuelle klasserom.

Videreutdanning i seksuell helse- og seksualitetsundervisning

Studiet er tverrfaglig og retter seg både til individ- og gruppenivå. Videreutdanningen er helt nettbasert og kan også utgjøre valgfag i en mastergrad.

Målgruppen er særlig de som allerede har en bachelorutdanning, og som gjerne jobber innen politi, sosialtjeneste, helsetjeneste, skole og barnehage.