HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Lansering: Vold og overgrep mot barn og unge – nye tall

Rapporten «Vold og overgrep mot barn og unge. Omfang og utviklingstrekk 2007-2015» lanseres på Morgenkaffe på NOVA, HiOA, 8. juni.

Halvard Dyb Publisert: Oppdatert:
Illustrasjonsbilde som viser en ung jente med skjult ansikt

Sted: Auditorium Athene 1, rom PA113, Høgskolen i Oslo og Akershus, Pilestredet 46, Oslo (kart)
Dato og tid: onsdag 8. juni 2016 kl. 08.30-10.00

  • Hvor mange barn og unge har vært utsatt for vold og overgrep i oppveksten?
  • Rammes flere av vold og overgrep i dag enn i 2007?
  • Er utviklingen lik eller forskjellig for ulike former for vold?

Dette er noen av spørsmålene som belyses i rapporten som presenteres på Morgenkaffe-seminaret. Undersøkelsen UNGVold 2015 er en nasjonal ungdomsundersøkelse blant 18–19-åringer. Samme undersøkelse ble også gjennomført i 2007.

Målsettingen med rapporten er å gi et bilde av forekomsten av vold og overgrep blant barn og unge i dag samt å si noe om utviklingen over tid.

Tre former for vold

I rapporten beskriver forskerne utviklingstrekk for tre former for vold barn og unge utsettes for: Vold fra foreldre, vitneerfaringer og seksuell vold. Rapporten konkluderer overordnet med at vold og overgrep rammer en betydelig andel unge. Dette gjelder særlig vold fra foreldre og seksuell vold, mens vitneerfaringer har et mindre omfang.

Program

08:30 – 08:35    Velkommen ved prorektor for utdanning ved HiOA Nina Waaler

08:35 – 08:45     Innledning fra Justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

08:45 – 09:15     Presentasjon av hovedfunn ved prosjektleder Svein Mossige ved NOVA/UiO

09:15 – 09:30     Kommentar fra Barneombud Anne Lindboe

09:30 – 10.00     Diskusjon og avslutning

Ordstyrer: Forskningsleder Tonje Gundersen, NOVA

Påmelding (fortsatt noen plasser ledig)

Arrangementet er gratis, men det er begrenset antall plasser og påmelding er bindende etter først-til-mølla-prinsippet. Påmelding sendes til konferanser@nova.hioa.no, merk e-post med «UngVold2015».

Har du spørsmål om arrangementet, kontakt Halvard Dyb på e-post: halvard.dyb@nova.hioa.no

Målgruppe for seminaret

Fagfolk, studenter og forskere som arbeider med familievold og barn og unge generelt. Andre som er interessert i barn og unges levekår i Norge i dag.

Rapporten er skrevet som del av Forskningsprogram om vold i nære relasjoner (Voldsprogrammet). Programmet er femåring (2014-2019) og finansieres av Justis- og beredskapsdepartementet.