HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Med kunst i barnehagen

Hun skriver bøker fordi hun er glad i å skrive og fordi hun er opptatt av at barn skal få møte varierte kunst- og kulturuttrykk i barnehagen.

Kari Aamli Publisert: Oppdatert:
Ann-Hege Lorvik Waterhouse

– I tillegg er det behov for faglitteratur i forming, kunst og håndverk som er utviklet for barnehagelærerutdanninga, sier stipendiat Ann-Hege Lorvik Waterhouse. – Vi har i mange år «lånt» pensumlitteratur blant annet fra grunnskolelærerutdanninga og «oversatt» den til en barnehagelærerkontekst. Det er derfor viktig at flere skriver lærebøker for barnehagelærerutdanninga slik at vi som utdannere sikrer mangfold og bredde i studentens pensumlitteratur i alle fag.

De som underviser i forming, kunst og håndverk ved barnehagelærerutdanninga må dekke et stort område innen kunst- og kulturfeltet som blant annet omfatter billedkunst, kunsthåndverk, arkitektur, design, tradisjonskunst, samisk kunst og film.

– Studentene må få kjennskap til samtidskunst og eldre kunst både nasjonalt og internasjonalt, sier Waterhouse. – I boka kommer jeg inn på både arkitektur, billedkunst, kunsthåndverk, design, målgruppekunst, kunst i offentlige rom og kunst i digitale kontekster. Dette blir smakebiter som jeg håper kan fungere som døråpnere inn til store og mangfoldig landskap.

Vekke kunstinteresse

Waterhouse ønsker med boka er å vekke studenters interesse for å arbeide med kunst og kultur i barnehagen, og boka er et resultat av et mangeårig engasjement for kunst og kultur i barnehagen.

– Jeg har lenge arbeidet med kunst- og kulturformidling knyttet til barnehage blant annet gjennom nettverket Kunst i barnehagen. Jeg har også hatt flere samarbeidsprosjekter med Nasjonalmuseet for kunst arkitektur og design og er opptatt av at barnehagelærere må etablere nettverk i kunst- og kulturlivet for å bruke kunst - og kulturinstitusjoner i barnehagens pedagogiske arbeid.

Barn og kunst

Hun viser til at ifølge barnekonvensjonen har barn rett til deltagelse i samfunnets kunst og kulturliv.

– Barna har også rett til å ytre seg i kunstnerisk form. Å koble barnehagen tettere på kunst og kultur i samfunnet er derfor et demokratigrep som gir tilgang til opplevelser og muligheter for inspirasjon, kunnskap og erfaring med og gjennom kunst.

– Å oppleve kunst gir grunnlag for undring, fabulering og undersøkelser. Det gir også innblikk i ulike måter å formulere seg på som menneske bortenfor skreven tekst. Kunst er kommunikasjon og språk i materialer og kunstneriske form.

Inspirasjon og lærebok

Boka er skrevet som en lærebok for studenter i barnehagelærerutdanninga, men kan leses av alle som er opptatt av kunst og barn. Den kan også være til inspirasjon for barnehagefeltet.

Forside - Med kunst i barnehagen

For Waterhouse har den største utfordringen vært å finne tid til å skrive.

– Lærebøker gir jo ingen publiseringspoeng så tiden til å skrive må prioriteres mellom det å jobbe med vitenskapelige tekster og læreboktekster, og da vinner som regel de vitenskapelige teksten.

– Det er tidkrevende å lage lærebøker, men jeg opplever det som veldig fruktbart i forhold til å reflektere rundt min egen posisjon som utdanner og fagets plass i utdanninga. Det ligger også makt i posisjonen som lærebokforfatter fordi jeg gjør valg og bortvalg som legger grunnlag for hvordan fag og fagets innhold kan forstås både i utdanninga og i praksisfeltet.

– I et fagfelt med relativt lite litteratur er det derfor viktig at mange bidrar til å utvikle lærebøker og ressurser slik at faget mangfoldiggjøres gjennom mange stemmer, sier Waterhouse.

Hun fikk lærebokstipend av Fagbokforlaget og arbeidsstipend av Faglitterære forfatter og oversetterforening til bokprosjektet.

Waterhouse har nå et fireårig doktorgradsstipend ved Høgskolen i Sør-Øst Norge.

Referanse

Ann-Hege Lorvik Waterhouse: Med kunst i barnehagen , Fagbokforlaget, 2017