HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Midler til yrkesfaglærerutdanning

En lekkasje fra neste års statsbudsjett viser at Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) får 10 millioner til sin satsing på økt kvalitet i yrkesfaglærerutdanningene.

Publisert: Oppdatert:
Rektor ved HiOA, Curt Rice

- Det er gledelig at regjeringen vil gi HiOA midler til å styrke yrkesfaglærerutdanningene våre. Dette er i tråd med våre direkte innspill til statsbudsjettet, sier rektor Curt Rice.

Dagbladet skrev mandag 4. september om lekkasjen fra statsbudsjettet for neste år som sier at regjeringen bevilger 65 millioner kroner til yrkesfagsatsing:  https://www.dagbladet.no/nyheter/lekkasje-fra-neste-ars-statsbudsjett-65-millioner-kroner-mer-til-yrkesfag/68658187        

Plan for styrking av utdanningene

En av hovedutfordringene for yrkesfagene er at elevene som tar yrkesfag ved de videregående skolene, ikke har lærere med formell pedagogisk kompetanse.

- Som Nordens største på yrkesfaglærerutdanning, tar vi et stort ansvar for kompetanseheving av yrkesfaglærere, og utvikling og forskning på yrkesfag. Dette ansvaret tar vi på største alvor, og har en egen plan for tiltak som skal heve kvaliteten i våre utdanninger, sier rektor Curt Rice.

I planen for kvalitetsheving av yrkesfaglærerutdanningene presenteres det flere konkrete tiltak.

Førstekompetanse

- Vi vet at Norge ikke kan tilby den billigste arbeidskraften, og da må vi levere den beste. For å sikre at våre fagarbeidere får kompetansen de trenger for å møte fremtidens arbeidsmarked, trenger vi høyt kvalifiserte yrkesfaglærere med oppdatert kunnskap. Og da trenger vi lærerutdannere med førstekompetanse.

Det er imidlertid en utfordring å rekruttere lærerutdannere med førstekompetanse til yrkesfaglærerutdanningen fordi det er svært få søkere i markedet med kombinasjonen yrkesfaglig bakgrunn og doktorgrad eller annen type forskerkompetanse. Opparbeiding av førstekompetanse og forskerkompetanse er derfor noe som hovedsakelig må skje gjennom kompetanseheving internt, etter at søkeren er tilsatt ved yrkesfaglærerutdanningen.

- Vi ønsker å opprettholde en ordning der høgskolelektorer kan får tildelt 25 prosent ekstra FoU-tid når de er tatt opp i doktorgradsprogrammer, sier Rice.

- I tillegg vil vi arbeide for å øke førstestillings- og toppkompetansen i personalet, blant annet ved å legge særskilt til rette for at ansatte kan ta doktorgrad.

Ifølge lekkasjene fra statsbudsjettet er det øremerkede midler til 5 rekrutteringsstillinger.

Desentralisering

Lekkasjene fra neste års statsbudsjett sier også at det gis øremerkede midler til å styrke den fleksible og desentraliserte yrkesfaglærerutdanningen ved Høgskolen i Oslo og Akershus.

Gode fagarbeidere opplever dessverre ikke yrkesfaglærerutdanning som en naturlig karrierevei. De trives i sine yrker og har god lønn. Dette er nasjonale utfordringer.

- Vi har et nasjonalt ansvar for yrkesfaglærerutdanningene, og vil utvikle attraktive og relevante desentraliserte studietilbud. Da trenger vi god infrastruktur for å drive nettbasert utdanning, og dette er vi blant annet i gang med gjennom overtakelse av studiesenteret.no.

Bilde fra yrkesfaglærerutdanningen ved HiOA

Kompetansesenter

Planen inneholder også ambisjonen om å etablere et nytt kompetansesenter for yrkesfag.

- I våre møter med skoler og arbeidsliv ser vi et stadig større behov for kompetanseutvikling på nye områder innenfor yrkesfag. Bilmekanikere og elektrikere er like utsatt for den raske teknologiske utviklingen og digitale omstillingen som andre yrker. Derfor er det avgjørende å stadig oppdatere og fylle på med kunnskap både på skolen og underveis i yrkeslivet. Det samme gjelder forskning på feltet. Det er for å komme disse behovene i møte i dette vi ønsker å etablere kompetansesenteret, sier rektor.

Målet er å styrke nødvendig samarbeid mellom høyere utdanning, skole og arbeidsliv, bygge opp felles forskningsbasert kompetanse og samle og systematisere erfaringer. Arbeidet ved senteret skal bidra til å styrke fagligheten i yrkesfaglærerutdanningen, og utvikle gode etter- og videreutdanninger for yrkesfaglærere og for arbeidslivet for øvrig.