HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Millionbevilgning vil støtte Kompetansesenter for arbeidsinkludering

HiOA har fått 25 millioner fra Forskningsrådet for å bygge et sterkt forskningsmiljø på arbeidsinkludering og utvikle seg til å bli et nasjonalt kraftsenter.

Sonja Balci Publisert: Oppdatert:
Tone Alm Andreassen

Kjernemiljøet blir knyttet til KAI – Kompetansesenter for arbeidsinkludering, som Høgskolen i Oslo og Akershus har skapt sammen med NAV.

HiOA får cirka fem millioner per år i fem år, og det er et samarbeid med Høgskolen i Innlandet (miljøet i Lillehammer) som har fått tittelen «Pathways to work. Achieving coordinated services in work integration of groups on the margins of the labour market» .

– Dette er en stor mulighet til å utvikle forskningen på et område av stor samfunnsmessig betydning, og til å utvikle kunnskap som kan integreres i utdannings- og etterutdanningsløp innenfor mange av HiOAs fagområder, sier Tone Alm Andreassen, som leder arbeidet sammen med Espen Dahl.

De skal samarbeide både med en internasjonal ekspertgruppe og med et forum av relevante brukergrupper.

– HiOA har mange kompetente forskere på feltet, men generelt er det et område som det er forsket lite på og har vært preget av lav grad av profesjonalisering, ikke bare i Norge, påpeker Andreassen.

Hun tilføyer at HiOA er én av to institusjoner som har fått en slik kjernemiljøstøtte, og har slått 11 andre miljøer i konkurransen.

Vil etablere et kjernemiljø

Forskningsrådets ambisjoner som HiOA skal svare på:

  • å bygge et sterkt forskningsmiljø innenfor et avgrenset forskningsområde
  • utvikle seg til å bli et nasjonalt kraftsenter
  • og drive forskning på høyt internasjonalt nivå
  • ha overføringsverdi til andre områder

Kompetansesenter for arbeidsinkludering (KAI)

  • Kompetansesenteret skal samle og videreutvikle kunnskapen som finnes både på høgskolen, men også på andre forsknings- og utdanningsinstitusjoner, og dermed gjøre det enklere for NAV, andre offentlige instanser og brukere å få bedre kjennskap til fagfeltet.
  • KAI deltar i Booster-prosjektet (tidligere kjent som bærerakettprosjektet) og har fått bistand fra EU-teamet til søknadsutviklingen. Booster-prosjektet skal øke andelen eksternfinansierte prosjekter og synliggjøre gode forskningsgrupper på HiOA.