HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Millioner til helseforskning ved HiOA

Høgskolen har fått tre prosjekter og er partnere på flere andre prosjekter i Forskningsrådets nye, store helseprogram HELSEVEL.

Stig Nøra Publisert: Oppdatert:
Funksjonsnedsettelse

AFI har fått to prosjekter og Fakultet for helsefag (HF) har fått ett prosjekt i HELSEVEL.

AFI, HF, NOVA, Fakultet for samfunnsfag (SAM) og Kompetansesenteret for arbeidsinkludering (KAI) er også partnere i flere prosjekter.

Forskning på førstelinjen i NAV

Forskningsprosjektet «Front Line Innovations in the Welfare Services» er et samarbeid mellom AFI og Kompetansesenteret for arbeidsinkludering (KAI) ved HiOA og Ålborg Universitet.

Det handler om praksis, innovasjon og brukermedvirkning i førstelinjetjenesten i NAV. Sentralt i prosjektet står sammenlikning av praksis og erfaring på dette området mellom Danmark og Norge.

Prosjektet er bevilget 10,5 millioner kroner.

Ny kunnskap om helse- og omsorgstjenester

Prosjektet «A cross sectoral approach to high quality health care transitions for older people» er et samarbeid mellom forskergruppa «Aldring, helse og velferd» på Fakultet for helsefag og NOVA ved Høgskolen i Oslo og Akershus og flere andre forskningsinstitusjoner.
Hovedmålet er å utvikle ny forskningsbasert kunnskap om tverrsektorielle omsorgs- og helsetjenesteoverganger for geriatriske pasienter fra sykehusutskriving til kommunale helse- og omsorgstjenester.

Bakgrunnen for forskningsprosjektet er at nasjonale helse- og omsorgsreformer har de siste årene økt kommunenes ansvar for å utvikle integrerte helse og -omsorg tjenester i samarbeid med sykehus og brukere.

Tildelingen er på nærmere 19 millioner kroner. 

Økt deltakelse i arbeidsmarkedet

Det tredje prosjektet som er innvilget støtte er «Sites of Access. Entry opportunities into employment for people with disabilities».

Målet med forskningsprosjektet er å frembringe kunnskap som legger til rette for økt deltakelse i arbeidsmarkedet av folk med funksjonsnedsetting.

Prosjektet er et samarbeid mellom AFI, Fakultet for helsefag, Fakultet for samfunnsfag, Kompetansesenter for arbeidsinkludering (KAI) ved HiOA og andre aktører.

Tildelingen er på 9,4 millioner kroner.

HiOA er partnere i flere prosjekter

AFI og KAI er partnere på et prosjekt sammen med Oslo Universitetssykehus som heter «The effect evaluation of combined cognitive and vocational interventions after traumatic brain injury: a randomized controlled trial».

Dette prosjektet ser blant annet på arbeidsrelatert oppfølging av personer som har fått milde til moderate traumatiske hjerneskader, ved hjelp av tilnærminger hentet fra såkalt «supported employment» og individuell tilpasning på arbeidsstedet.

En andel på 4,7 millioner kroner av tildelingen på 14 millioner går til AFI. 
HF-fakultet er partner i prosjektet  «How do we provide better, safer and more cost-effective care pathways for older people?», som har prosjektledelse på Akershus universitetssykehus HF (Ahus).

Den samlede tildelingen er på nærmere 20 millioner kroner.

- Vi er stolte over hvor bra høgskolen har gjort det i konkurransen om disse midlene. Fakultet for helsefag har lenge ventet på utlysninger i de nye helseprogrammene, og ser med glede at både praksisnær forskning og brukermedvirkning vektlegges sterkt. Her har fakultetet mye kompetanse og det vil bli spennende å følge denne utviklingen videre, sier Trine B. Haugen, prodekan for FoU ved Fakultet for helsefag. 

Les mer om programmet HELSEVEL