HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Millionstøtte til Voldsprogrammet

Forskningsprogram om vold i nære relasjoner ved NOVA har fått en tilleggsbevilgning på ni millioner kroner.

Sonja Balci Publisert: Oppdatert:
Anja Bredal

Støtten er ett av tiltakene i regjeringens Handlingsplan mot negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse (2017-2020).

Med 25 millioner kroner fra tidligere bevilgning, blir Voldsprogrammet nå ett av de største forskningsmiljøene på Høgskolen i Oslo og Akershus.

– Vi ser på denne bevilgningen som en anerkjennelse av forskningen vi holder på med, sier forsker Anja Bredal ved Velferdsforskningsinstituttet NOVA.

Hun er faglig koordinator for arbeidet som nå pågår med å utvikle prosjektforslag til Justis- og beredskapsdepartementet, som har bevilget midlene.

Styrker voldsforskningen

– Nå får vi anledning til å gå mer i dybden og utvide prosjektporteføljen vår, sier Bredal.

– Vi er glad for at Justis- og beredskapsdepartementet ønsker at forskning på disse temaene skal være en del av et større voldsforskningsprogram. Vold i minoritetsfamilier har tradisjonelt blitt forsket på i egne prosjekter, på siden av mainstream familievoldsforskning.

Hun legger til at de gjerne vil bidra til å bygge ned dette skottet mellom den «spesielle volden» og den «generelle volden».

– Vi trenger forskning som både ser forskjeller og likheter, eller det vi kan kalle et mangfoldsperspektiv på vold i nære relasjoner, påpeker Bredal.

Inn i profesjonsutdanningene

I handlingsplanen sier regjeringen at de vil styrke kunnskapen blant ansatte i barnevernet, helse- og sosialtjenestene og skolen om vold i nære relasjoner.

Her nevnes forslag til forskrift om felles rammeplan for de helse- og sosialfaglige grunnutdanningene, som ble sendt på høring 20. januar 2017 med høringsfrist 21. april. Kunnskap om omsorgssvikt, vold og overgrep er blant temaene som inngår i rammeplanen.

Innholdet i utdanningene skal i større grad enn i dag utvikles og oppdateres regelmessig i tråd med tjenestenes behov.

– Dette passer fint med Voldsprogrammets ønske om å få mer kontakt med profesjonsutdanningene ved vår egen institusjon, forteller Bredal.

Om Voldsprogrammet

Forskningsprogrammet Vold i nære relasjoner (Voldsprogrammet) ved Velferdsforskningsinstituttet NOVA på Høgskolen i Oslo og Akershus strekker seg over fem år (2014-2019) og er finansiert av Justis- og beredskapsdepartementet.