HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

NOVA skal lede forskningsprogram om fosterhjem

NOVA, sammen med Barnevernets utviklingssenter på Vestlandet og Fafo, har vunnet anbudskonkurransen om å gjennomføre et treårig forskningsprogram med tema fosterhjem. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet finansierer programmet.

Publisert:
Illustrasjon: playmofamilie (c) sxc

Viktige forskningsområder blir bedring av skoleresultater, utilsiktede flyttinger og hvordan går det med fosterhjembarna på sikt (komparativt i Norden). Forskningsprogrammet skal skape et solid og helhetlig kunnskapsgrunnlag for videreutvikling av fosterhjemsarbeidet i Bufdir.

I arbeidet med programmet for fosterhjemsforskning skal det innhentes kunnskap innenfor en rekke områder:

  • Beslutning om tiltak
  • Rekruttering av fosterforeldre
  • Matching av fosterbarn og fosterforeldre
  • Veiledning av fosterforeldre
  • Forsterkning av fosterhjem
  • Utilsiktede flyttinger for barn i fosterhjem
  • Skole og utdanning - forbedring av skoleprestasjoner
  • Hvordan går det med barna i fosterhjem på sikt (i et nordisk sammenlignende perspektiv)

Det skal også lages en kunnskapsstatus på feltet. Kunnskapsstatusen vil peke på forskningsbehov som vil bli fulgt opp av forskningsprogrammet.

Elisabeth Backe-Hansen skal lede programmet.

Les mer om forskningssatsingen hos Bufdir