HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Nå gjennomføres Ung i Oslo 2018

Forskningsinstituttet NOVA ved HiOA er nå i gang med spørreundersøkelsen Ung i Oslo 2018 – en av de største ungdomsundersøkelsene som noen gang er gjennomført. Mer enn 35 000 elever fra alle bydelene inviteres til å være med.

Publisert: Oppdatert:
Ungdom på biblioteket. Foto: colourbox

Undersøkelsen er en mulighet for byens ungdommer til å kunne fortelle politikere, forskere og andre om hvordan det er å være ungdom i Oslo.

NOVA har sammen med Oslo kommune gjennomført spørreundersøkelser blant ungdom i Oslo siden midten av 1990-tallet. Undersøkelsen gjentas nå, og målet er å gi et oppdatert bilde av hvordan Oslo-ungdom har det og hva de driver med på fritiden.

Resultatene vil gi de som jobber i kommunen og i bydelene kunnskap som kan gjøre byen enda bedre å bo i.

Hvordan gjennomføres undersøkelsen?

Undersøkelsen foregår i skoletiden ved at ungdom svarer på et nettbasert spørreskjema. Ungdommene vil blant annet bli spurt om hvordan de har det på skolen, i nærmiljøet, med vennene sine og hjemme. Andre temaer er fritid, bruk av sosiale medier, kosthold og helse. Ungdommene blir også spurt om de har blitt utsatt for mobbing, seksuell trakassering eller vold, og om egne erfaringer med rusmidler og kriminalitet. Videre blir familiebakgrunn og hvor i byen ungdommene bor kartlagt.

Det er satt av én skoletime til undersøkelsen som gjennomføres før vinterferien på de aller fleste ungdomsskolene og videregående skolene i Oslo. Elevene vil få utlevert en tilfeldig engangskode, som brukes for å logge seg inn i undersøkelsen.

Det er frivillig å delta. Elevene kan hoppe over spørsmål de ikke ønsker å svare på og de kan trekke seg underveis. Alle svar vil bli behandlet strengt fortrolig av forskere tilknyttet undersøkelsen og medarbeidere i Rambøll som tilrettelegger for den elektroniske undersøkelsen.

De første resultatene fra undersøkelsen vil bli ferdige i juni.

Undersøkelsen er Oslo kommunes Ungdata-undersøkelse.