HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Nepal tar lærdom fra den norske kommunemodellen

Høynivå-delegasjon fra ‘Departementet for føderale saker og lokal utvikling’ og Nepals parlament på besøk i Norge fra 17. til 21. oktober.

Jan-Tore Berghei Publisert: Oppdatert:
Nepal delegasjon

Delegasjonen var invitert til Norge av Utenriksdepartementet. Den ble ledet av Mr. Rabindra Adhikari som er leder for utviklingskomiteen i Parlamentet og består av ytterligere to parlamentsmedlemmer. Fra ‘Departementet for føderale saker og lokal utvikling’ deltar departementsråden samt tre høytstående embedsmenn. Medlemmene har en sentral rolle i den pågående politiske og forvaltningsmessige reformprosessen i Nepal.

Medlemmer av delegasjonen er:

  1. Mr. Rabindra Adhikari, Member of Parliament and chair of Development Committee of Parliament
  2. Mr. Ram Chandra Pokharel, Member of Parliament
  3. Ms. Tulsha Rana, Member of Parliament
  4. Mr. Kedar Bahadur Adhikari, Secretary, Ministry of Federal Affairs and Local Development
  5. Mr. Chakra Bahadur Buda, Joint Secretary, Ministry of Federal Affairs and Local Development
  6. Mr. Purushottam Nepal, Joint Secretary, Ministry of Federal Affairs and Local Development
  7. Mr. Chhabilal Rijal, Under Secretary, Ministry of Federal Affairs and Local Development

Studerer den norske kommunemodellen

Delegasjonen kom til Norge for å studere den norske kommunemodellen i forbindelse med innføring av ny Grunnlov i Nepal. Grunnloven ble vedtatt i september 2015 etter flere års arbeid. Ifølge Grunnloven skal det opprettes sju provinser. Provinsnivået er et nytt og omstridt nivå og opprettes som et svar på krav fra Nepals mange etniske og regionale grupper om større selvstyre. Antall kommuner skal trolig reduseres fra ca. 3000 til under 1000.

Delegasjonen hadde møter med Kommunal- og forvaltningskomiteen på Stortinget, flere departementer og Kommunenes Sentralforbund, samt besøke to kommuner; Drammen og Seljord. Ved By- og regionforskningsinstituttet NIBR på HiOA fikk de presentert den norske kommunestrukturen, hvordan kommunene og tjenestetilbudet er organisert, oppgavefordelingen mellom fylke, stat og kommune, hvordan naturrerssurser forvaltes og andre beslektede tema.

Nepal delegasjon

Bakgrunn

Nepal har 28 millioner innbyggere og befinner seg mellom India og Kina. Selv om Nepal er et av verdens fattigste land så har landet de siste årene opplevd en kraftig framgang blant annet når det gjelder jenters skolegang og nesten alle barn, både jenter og gutter går i dag på skole. Landet består av over 100 etniske og kastegrupper. Nepal har aldri vært en koloni og hovedstaden Kathmandu har vært sentrum for et sentralisert styresett. Først i 1990 fikk landet et varig demokratisk styre og i 1999 ble det vedtatt nye lover for lokalt selvstyre som skulle sikre lokale valg og desentralisering til landets kommuner.

På grunn av krigen og fullt fokus på etablering av ny grunnlov har det imidlertid ikke vært avholdt lokale valg i Nepal siden 1997. Nepal var inntil nylig et kongedømme, men som et resultat av borgerkrigen, som svar på krav fra den maoistiske geriljaen og som følge av en sterk folkelig mobilisering ble monarkiet avskaffet og landet ble erklært en føderal stat. Grensedragning mellom de nye provinsene og mellom de nye kommunene har vært ett av de to viktigste stridstemaene i forbindelse med utformingen av ny grunnlov. Nettopp hvor grensene blir trukket har stor betydning for hvilke etniske og kaste grupper som får politisk makt i de nye politiske enhetene.

De viktigste administrative nivåene i Nepal i dag er kommunene, byene og distriktene. De 75 distriktene i Nepal har ansvar for blant annet helse og utdanning, mens de 3000 kommunene tildeles skal bidra til lokal utvikling og inkludering av marginaliserte grupper. Dagens desentraliserte system kritiseres for at sentrale myndigheter i Kathmandu ikke har overlatt makt og myndighet til distriktene slik som forutsatt. Blant annet fordi det ikke har vært avholdt lokalvalg på lenge så er det opprettet lokale rådgivende organer som skal bidra til at vanlige folk deltar i lokale planprosesser. Disse er opprettet i regi av ‘Departementet for føderale saker og lokal utvikling’.