HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Ny arena for bytenkere

Det skal mye og mangfoldig kunnskap til for å bygge smarte byer. Et flunkende nytt bynettverk skal sørge for at forskere, praktikere og byentusiaster får utvekslet tanker og erfaringer.

Publisert: Oppdatert:
Barcode

Byforsker og antropolog Bengt Andersen fra Arbeidsforskningsinstituttet ved Høgskolen i Oslo og Akershus, ble i høst tildelt midler fra Norges Forskningsråd for å starte nettverket SoSmart: Social justice and the smart city.

Vil koble byforskere, borgere og byggere sammen

– Hovedmålet med SoSmart er å etablere en kommunikasjonsarena og en møteplass der forskere, praktikere og andre med interesse og engasjement for byutvikling og bysamfunn kan møtes for å utvikle konkrete løsninger for morgendagens smarte byer, sier Andersen. – Det er i dag lite kommunikasjon mellom de som forsker på byen som et samfunn eller som et politisk system, og de som jobber mer brukerorientert eller teknisk, forklarer han, og påpeker at norsk byutvikling i stor grad er markedsstyrt, noe som gjør det utfordrende å realisere politiske visjoner om miljømessig og sosial bærekraft.

Byborgeres medvirkning viktig

– Vi vet at arkitekter, planleggere og utbyggere ofte har lite informasjon om den sosiale og politiske konteksten prosjektene vil inngå i. Dermed blir det vanskelig å ta hensyn til mulige sosiale konsekvenser av utbyggingen. Et viktig spørsmål for oss blir derfor “Hvordan inkludere framtidige beboere i utviklingsarbeidet av nye områder i byen?”, sier Andersen. Han håper SoSmart-nettverket kan bli et godt utgangspunkt for å sikre at byens borgere får medvirke i byplanleggingen, slik loven faktisk sier at de skal.

Fagseminar og fremtidig tidsskrift

I første omgang håper det nyopprettede nettverket SoSmart å arrangere åpne fagseminar for å diskutere betingelsene for at morgendagens byer blir klimavennlige, inkluderende, trygge, helsefremmende og innovative. På sikt ønsker nettverket også å starte et tverrfaglig, nordisk bytidsskrift.

– Kort sagt vil vi bidra til at morgendagens byer har smarte, bærekraftige og sosialt rettferdige løsninger, sier Andersen.

Finn ut mer

Les mer om prosjektet og se oversikt over samarbeidspartnere her:  SoSmart: Social justice and the smart city.

For mer informasjon kontakt: