meny
søk
English

Ny professor i jordmorfag

Mirjam Lukasse ved Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid (SHA) har fått opprykk til professor i jordmorfag.

Nettredaksjonen Fakultet for helsefag Publisert: Oppdatert:

Mirjam Lukasse er utdannet sykepleier fra Sittard, Nederland og jordmorutdannet i Belfast, Storbritannia. Lukasse har jobbet som jordmor i Pakistan, Nederland, Storbritannia og Norge.

Portrett av Mirjam Lukasse

Hun fullførte sin masterutdanning (MSc in Advanced Clinical Practice in Midwifery) ved University of Surrey, Guildford, Storbritannia og sin PhD i helsevitenskap ved Universitetet i Tromsø, der hun disputerte i mars 2011.

Tema for doktorgraden var overgrep i barndom og dets innflytelse på svangerskap og fødsel. Lukasse fullførte en treårig postdoktor periode ved NTNU (Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet), finansiert av Norges forskningsråd, i 2014.

Lukasse har fortsatt med sin interesse og forskning på vold mot kvinner etter doktorgraden. Hun har blant annet sett på effekten av seksuell vold og voldtekt i voksen alder på svangerskap og fødsel. For tiden er hun veileder til en stipendiat i Nepal som tester ut en intervensjon for å redusere vold i svangerskapet. Sammen med postdoktor Lena Henriksen starter hun i år en intervensjonsstudie på tiltak mot vold i svangerskapet på helsestasjoner i Norge.

Lukasse underviser i både kliniske og teoretisk emner ved HiOAs jordmorutdanning. Ved siden av forskningen på vold mot kvinner har Lukasse interesser i mange aspekter av jordmorfaget. Hun leder for tiden et NFR-finansiert forskningsprosjekt som har utviklet og nå tester ut en mobil applikasjon (app) for smarttelefoner for kvinner med svangerskapsdiabetes. Hennes publikasjoner og interesser handler også om tiltak under fødselen for å forebygge rifter, bruk av vann i fødsel, og jordmødres trivsel på jobb.

7. april 2016 holder hun sin tiltredelsesforelesning ved HiOA, se programmet her:

Tiltredelsesforelesning 7. april - program

Relevante lenker