HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Ny rapport: På sporet av det nye Grønland

Et tverrfaglig team ledet av AFI-forskere ved HiOA har brukt sommeren på å finne ut mest mulig om sentrumsbydelen Grønland. Nå er stedsanalysen deres klar.

Publisert: Oppdatert:
gronland web

På oppdrag fra Oslo kommune, ved Bydel Gamle Oslo, har forskere ved HiOA laget en stedsanalyse for nabolaget Grønland. Rapporten er en viktig del av kunnskapsgrunnlaget for  det nye områdeløftet Grønland får.

Rapporten

Rapporten På sporet av det nye Grønland. Sosiokulturell stedsanalyse av Grønland i Bydel Gamle Oslo AFI-rapport ble lansert torsdag 5. oktober - les mer om rapporten og  last den ned i PDF her.

Kontaktperson

  Ingar Brattbakk (prosjektleder)

Kort oppsummert

Grønland er

  • et sted der mange trives, men også et sted mange mener har mange problemer og mangler
  • et bomiljø og et sentralt byrom med relativt omfattende barnefattigdom, ”gatekriminalitet” og synlig rusproblematikk
  • et område med en rekke ulike nærmiljøkvaliteter og der også ”oppgraderingene” i nærområdene som Fjordbyen og Tøyen er et gode for mange av Grønlands beboere
  • et av Norges mest urbane miljøer med et stort utvalg av butikker og serveringssteder, et mangfold av lyder og lukter og stor variasjon i sosiale og etniske grupper
  • men også et område der flere av uterommene enten har et vedlikeholdsbehov eller hvor det med fordel kan gjennomføres mer omfattende oppgraderinger eller ”inngrep” (blant annet for at folk skal føle seg trygge)
  • et strøk som flere store næringsaktører har omfattende planer for og der disse planene nok kan forandre mer enn det beboerne i dag ser for seg
  • et samfunn der mange vil at særlig unge beboere skal få et bedre tilbud enn det som eksisterer ute og inne i dag
  • også et samfunn der noen av de eldre beboerne er bekymret for at for mye kan bli lagt til rette for ungdom/gutters behov, men at kommunen og andre må passe på at uterom og andre arenaer også er til for eldre og kvinner/jenter
  • et nabolag der mange beboere har klare ønsker for hvordan området burde forbli eller endres
  • et ”bydelsamfunn” der mange vil engasjere seg for/i andre mennesker og nærmiljøet sitt – men der man kanskje trenger noen flere passende arenaer og muligheter for å få dette til i praksis