HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Ny strategi vedtatt

HiOA-styret vedtok Strategi 2024 i sitt møte 15. juni. - Jeg ser frem til å gå inn i et nytt og innholdsrikt studieår med retningen vår tydelig formulert i en ny strategi, sier rektor Curt Rice.

Kjersti Thoresen Publisert: Oppdatert:
Curt Rice

Forslaget om vedtak av den nye strategien til Høgskolen i Oslo og Akershus var første sak på styremøtet 15. juni, og Strategi 2024 ble enstemmig vedtatt med enkelte justeringer som ble spilt inn av styremedlemmene.

Strategien vil publiseres på både eksterne og interne nettsider etter noen få endringer og grafisk finpussing. 

Konkret strategidokument

- Jeg er veldig glad for at styret vedtok det endelige forslaget til Strategi 2024. Det er lagt ned mye arbeid i å lage en ny strategi som er oppdatert, konkret og dermed lett å gjennomføre, sier rektor Curt Rice.

- Det har vært viktig for meg å legge frem en ny strategi som er lett å forstå og kjenne seg igjen i for studenter og ansatte, og som ikke minst skal være nyttig som et verktøy og en støtte for oss i det daglige arbeidet. I tillegg har den et budskap som gjør at eksterne aktører som ikke kjenner oss godt fra før, får en presis forståelse av oppdraget vårt, kjernevirksomheten, og hvordan vi ønsker å drive den, sier han.

Profil

Noe av hensikten med strategien er å vise hva slags profil HiOA har, og hva som skiller oss fra andre institusjoner i sektoren.

- Strategi 2024 legger vekt på at vi skal være en av landets ledende på forskningsbasert kunnskap for velferdssamfunnet. Vi skal bli et urbant og mangfoldig universitet med tydelig internasjonalt preg, samtidig som vi er tett på samfunns- og arbeidslivets behov. Og arbeidet vårt skal gjøres i en profesjonell organisasjon som er ledende i å ta i bruk ny teknologi og nye løsninger, sier rektor.

- Jeg er takknemlig for innsatsen arbeidsgruppa har lagt ned i å komme fram til Strategi 2024, og ikke minst alle gode innspill som har kommet fra alle ansatte og studenter som har engasjert seg i prosjektet underveis.

- Nå ser jeg frem til at vi skal gå inn i et nytt og innholdsrikt studieår med retningen vår tydelig formulert i en ny strategi, sier Rice.