meny
søk
English

Nyhetsbrev fra dekan HF juni 2016

Les dekanen siste nyhetsbrev for dette semesteret.

Nettredaksjonen Fakultet for helsefag Publisert: Oppdatert:
Ordfører Marianne Borgen taler til de nyutdannede sykepleierne

Se filmen fra seremonien

Dekanen inviterer

I høst lanserer vi en ny seminarrekke kalt "Dekanen inviterer …". De inviterte er alle dere tilsatte ved fakultetet, alle studentene våre og en eller flere spesielle gjester som vi inviterer til å dele sin kunnskap og sine refleksjoner med oss. En del av seminardagene vil ha form av samtale mellom dekan og gjest(er), noen vil ha foredragsform. Det vil være rom for spørsmål og diskusjon.

De to første seminarene er allerede fastsatt:

Mandag 10. oktober kl. 14.00-15.00 får vi besøk av Sir Ian Chalmers og Astrid Austvoll Dahlgren . Tema for seminaret er "The importance of facilitating critical thinking and people's ability to assess claims about treatment effects."

Sir Iain Chalmers er britisk helsetjenesteforsker og opprinnelig lege. Han er en av grunnleggerne av Cochrane Collaboration og James Lind Alliance (JLA). JLA er en non-profit organisasjon der pasienter, helsepersonell og forskere samarbeider om å identifisere viktige kunnskapshull som det bør forskes på.

Astrid Austvoll-Dahlgren  er seniorforsker ved Kunnskapssenteret for helsetjenesten og tidligere stipendiat på HiOA. Hun er opptatt av, og forsker på hvordan man best kan hjelpe pasienter og friske til å ta informerte helsebeslutninger.

Torsdag 8. desember kl. 14.00-15.00 kommer Bjørn Inge Larsen , departementsråd i Helse- og omsorgsdepartementet og tidligere helsedirektør. Nøyaktig tema er ikke fastsatt ennå. 

Det sendes ut invitasjoner til arrangementene til alle tilsatte i Outlook. Studentene inviteres gjennom informasjonskanalene utdanningene benytter.

Fagdag - kunnskapsbasert praksis

Profesjonell handlingskompetanse og kunnskapsbasert praksis er ett av ni kompetanseområder i " Felles innhold i de helse- og sosialfagutdanning profesjonsutdanningene" fra Universitets- og  høgskolerådet (UHR)

I høst vil fakultetet arrangere fagdag med tema "Undervisning i kunnskapsbasert praksis i bachelorutdanningene". Planen er at dette skal gjennomføres to ganger i høstsemesteret slik at flest mulig får anledning til å delta. Datoer for høsten er 8. september og 1. desember .

Målgruppen for fagdagen er alle som har interesse for temaet, for eksempel studieledere, emneansvarlige, lærere, veiledere og bibliotekarer. Vi inviterer også representanter fra andre utdanningsinstitusjoner.

Problemstillinger vi skal arbeide med er:

  • Hvordan gjør vi det i dag?
  • Hva skal læringsutbyttebekrivelsene være? Kan de være like på alle programmer?
  • Kan vi utvikle et generisk opplegg (for eksempel digitalt) som kan være utgangspunkt for deling i alle programmer?

Nærmere informasjon om påmelding kommer.

Vi vil invitere til fagdager om andre kompetanseområder fra "Felles innhold" våren 2017.

Senter for fremragende utdanning  

Fakultetet deltar i HiOAs søknad om å få et Senter for fremragende utdanning. Formålet med senteret er å få til et godt samarbeid mellom utdanningsprogrammer som utdanner kandidater som arbeider med barn og ungdoms velferd, helse og utdanning, for å bedre tilbudet til barn og ungdom på disse områdene. Les mer om SFA-søknaden på bloggen.

Det er NOKUT som vurderer SFU-søknader, og de har i denne runden fått inn 22 søknader. Finalister offentliggjøres i midten av juli. Hvem som får innvilget sin(e) søknader denne gang offentliggjøres i november d.å.

Nye videreutdanninger

HF har på oppdrag av Helsedirektoratet utviklet en videreutdanning i barnepalliasjon for sykepleiere. Utdanningen skal ha oppstart i 2017.

Studieutvalget godkjente i mai en ny 10 studiepoengs videreutdanning i veiledning av studenter i praksisstudier. Programplanen er utarbeidet i samarbeid med tre av instituttene på fakultetet (AV, SHA og FYS) og representanter fra kommune- og spesialisthelsetjenesten.

Som en oppfølging av UHRs praksisprosjekt er det planer om å lage en nasjonal veilederutdanning. 

Nettmøter med søkere

Det var god søkning til våre bachelorutdanninger denne våren. På flere av utdanningene våre arbeider man nå med å holde kontakten med årets søkere. På sykepleie er det avholdt nettmøter med søkere til Kjeller og Pilestredet/Sandvika. Også radiografi og ergoterapi har hatt nettmøter med sine søkere.

På paramedic og radiografi har man etablert Facebookgrupper for søkerne slik at de kan komme i kontakt med potensielle medstudenter i forkant av studiestart.