HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Om lærerstudenters digitale kompetanse

Høgskolens lærerutdannere leder nytt treårig Erasmus+ prosjekt om lærerstudenters digitale kompetanse.

Kari Aamli Publisert: Oppdatert:
Dicte-deltakere

Som lærerutdannere har de dokumentert en tendens til at grunnlærerstudentene overvurderer sin egen digitale kompetanse. Når egenvurdering og ren testing sammenholdes, kommer manglene fram. Samtidig fikk de litt bakoversveis da bare én av 350 lærerstudenter møtte opp til en forelesning om opphavsrett for noen år siden. De andre studentene mente de kunne dette fra før.

Sammen med samarbeidspartnere ved lærerutdanninger i Spania, Malta, Irland og ved UiO søkte de midler gjennom Erasmus+.

– Målet med prosjektet er å utvikle modeller for å integrere digital kompetanse i lærerutdanningene, sier Tonje Hilde Giæver. – Vi skal utveksle erfaringer rundt hvordan vi jobber med digital kompetanse.

– Samtidig skal vi jobbe med det 21. århundrets digitale ferdigheter, sier Louise Mifsud. – Lærerstudentene må trenes i kritisk tenkning og ha kompetanse slik at de kan velge inn og velge ut bruk av digitale verktøy når det er hensiktsmessig.

– Studentene skal utvikle profesjonsfaglig digital kompetanse, sier Bård Ketil Engen. – De skal tilpasse seg til framtiden og være endringsdyktige.

Fire delmål

Prosjektet Developing ICT in Teacher Education, Dicte, inneholder fire delmål. Det skal lages en litteraturoversikt over feltet, verktøy for en spørreundersøkelse skal utvikles, en intervjuguide som oppfølging av spørreundersøkelsen skal lages, og det skal utarbeides en modell for integrering av digital kompetanse i lærerutdanningen.

Nå i november møtte samarbeidspartnere fra Universitetet i Valencia, Universitetet på Malta, Universitetet i Limerick, Universitetet i Oslo og Høgskolen i Oslo og Akershus til første prosjektmøte ved høgskolen. Prosjektet ledes fra fakultet LUI, men hver av de andre samarbeidspartnerne har ansvar for delprosjektene.

– Gjennom prosjektet håper vi å kunne lære av hverandre og høste av hverandres erfaringer, sier Mifsud. – Digital dømmekraft i skolen er viktig og vektlegges i alle planer, men alle har ansvaret, og dermed kan det fort bli at ingen tar ansvaret.

– Vi håper også at prosjektet skal vi oss mer robust kunnskap om hvordan vi kan integrere digitalisering i lærerutdanningen, sier Engen.

– Etter de første samtalene vet vi at alle institusjonene har ulike design på integreringen av digital kompetanse i lærerutdanningen, sier Giæver.

Pilotundersøkelse

Prosjektet startet med en pilotundersøkelse gjennomført ved alle institusjonene, med totalt 1500 lærerstudenter allerede i høst. Dermed fanges de digitale kunnskapene til det første kullet i den nye femårige lærerutdanningen opp. Samtidig gir det muligheter til å gjøre sammenlignende analyser på tvers av institusjoner.

– Gjennom undersøkelsen får vi også en god oversikt over hva de nye studentene har fått med seg som elever gjennom barne-, ungdoms- og videregående skole, sier Giæver. Fra tidligere kjenner lærerutdannerne til store forskjeller blant annet når det gjelder avansert tekstbehandling og bruk av regneark.

Prosjektet Dicte har fått Erasmus+ støtte i tre år.