HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

OsloMet skal videreutdanne ledere i nye Asker kommune

Hurum, Røyken og Asker kommuner har besluttet å slå seg sammen til en kommune fra januar 2020. School of Management vant anbudskonkurransen for anskaffelse av organisasjons – og ledelsesutviklingsprogram til kommunen.

Torill Schia Publisert: Oppdatert:

Den nye kommunen heter Asker, og vil bli en felles organisasjon med 6000 medarbeidere som skal levere tjenester til 93 000 innbyggere.

I den forbindelse har det blitt lyst ut en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av organisasjons- og ledelsesutviklingsprogram som School of Management i samarbeid med konsulentselskapet Agenda Kaupang har vunnet. 

– Programmet består av fire ulike moduler og vil bli gjennomført med oppstart i begynnelsen av januar 2019 og avsluttes høsten 2020. Det blir en kombinasjon av både forelesninger og prosessveiledning, sier leder for School of Management, Kristi Agerup.

Tre tilbydere gikk videre

Kristi Agerup

School of Management vil stille med et toppet lag av fagressurser innenfor de ulike moduler – det vil si 10 personer totalt.

– Dette vil være av stor betydning for vårt miljø å følge kommunesammenslåingen tett på med 300 ledere i den prosessen. Vi vil bidra med forskningsbasert kunnskap, og det vil være fokus på å digitalisere forelesningene med bruk av flipped classroom og andre samarbeidsverktøy, sier Agerup.

Det var syv tilbydere med i konkurransen, og alle ble vurdert som godt kvalifiserte og aktuelle. Tre tilbydere gikk videre fra første runde i møte med prosjektgruppen og til andre runde overfor rådmennene for den nye kommunen.

Alle tilbyderne ble vurdert ut ifra tre kriterier: pris, oppdragsforståelse og kompetanse.

En stor anerkjennelse

I tildelingen fra Asker kommune begrunner de at valgt tilbyder School of Management og Agenda Kaupang viser god oppdragsforståelse og en helhetlig modell for oppdraget med høyt kvalifiserte faglige kvalifikasjoner.

Tilbudte ressurser har også god kompetanse innenfor offentlig sektor generelt og kommunal sektor spesielt. Teamet som tilbys, har kunnskap om og erfaring fra kommunal sektor generelt og tjenesteområder spesielt.

– Jeg er svært fornøyd med at School of Management i samarbeid med Agenda Kaupang har fått dette oppdraget. Det er en stor anerkjennelse av fagmiljøet vårt. Oppdraget understreker også OsloMets ambisjon om å levere kunnskap som løser samfunnets utfordringer, sier dekan ved Fakultet for samfunnsvitenskap, Ann-Helén Bay.

Bidrar til livslang læring

Tale Skjølsvik

Førsteamanuensis ved Institutt for informasjonsteknologi, Tale Skjølsvik, sammen med Kristi Agerup, har vært med i utforming og design av tilbudet sammen med Agenda Kaupang.

Skjølsvik er fagansvarlig for en av modulene og skal blant annet undervise i visjon, verdier, felles kultur og identitet, og lederprinsipper og digital-, innovasjons- og endringsledelse.  Hun sier følgende om det kommende samarbeidet:

– Nye Asker vil være en fremover lent kommune som satser på digitale løsninger og innovasjon. Dette kommer til å være en spennende samarbeidspartner for OsloMet i årene som kommer. Det er også en super mulighet for oss til å utvikle vår evne til å bidra til livslang læring. Det er en mulighet for oss til å vise at vi er et universitet med bred kompetanse som kan bidra til verdiskaping i privat og offentlig sektor.

– Prosessarbeidet starter allerede nå og første oppstartsmøte er like rundt hjørnet, avslutter Kristi Agerup, som vil være tett på gjennom hele programmet.