HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Positive, men utfordrende erfaringer med arbeidsrettet brukeroppfølging i NAV

Tilnærmingen "Place-then-train" kan være en god metode for NAV for å få folk i jobb, viser en rapport fra AFI-forsker Øystein Spjelkavik. Det krever imidlertid organisatorisk og kompetansemessig spesialisering for NAV-ansatte som følger opp brukerne.

Silje Handeland Publisert:

AFI-forsker Øystein Spjelkavik har nylig publisert en rapport (FoU-resultat) i prosjektet "Arbeidsrettet brukeroppfølging. "Place-then-train" i kvalifiseringsprogrammet i NAV?". Her kan du lese mer om og laste ned rapporten.

Prosjektet handlet om å utvikle den interne kompetansen i NAV for å understøtte bruken av ordinært arbeidsliv for de av NAVs brukere som har større og sammensatte oppfølgingsbehov. Prosjektet har pågått fra våren 2013 og ut 2015, og er finansiert av NAV gjennom programmet FARVE – forsøksmidler arbeid og velferd, og var et samarbeid mellom Arbeidsforsknings­instituttet, kvalifiseringsprogrammet ved NAV Tromsø og «Snart Ansatt» ved NAV Østensjø. Prosjektet handlet om  å utvikle den interne kompetansen i NAV for å understøtte bruken av ordinært arbeidsliv for de av NAVs brukere som har større og sammensatte oppfølgingsbehov.

Med en «place then train-tilnærming» menes at personer som har store bistandsbehov for å komme i jobb, og som har behov for det, øver og utvikler seg på vanlige arbeidsplasser, ikke på avklarings- og treningsarenaer utenfor arbeidslivet. «Place then train» er fellesnevner for alle typer Supported Employment (SE), som igjen baserer seg på et prinsipp om at de fleste kan delta i arbeidslivet i en jobb som matcher den enkeltes preferanser og kompetanse med oppfølging fra en jobbspesialist. Aktiv oppfølgingsstøtte til arbeidsgivere er et sentralt aspekt, ikke minst for å minske risikoen og for å øke inkluderingsevnen. I litteraturen om SE blir det ofte anbefalt å utvikle «natural supports» – det vil si å utvikle naturlige støtteformer i virksomhetene. 

Rapporten viser at de involverte KVP-veilederne i Tromsø og ”Snart Ansatt” ved NAV Østensjø har oppnådd gode jobbresultater og både deltakere og arbeidsgivere gir svært gode tilbakemeldinger. Erfaringen er at jobbspesialistmodellen forutsetter både tid og kompetanse for å gjennomføre den arbeidsrettede brukeroppfølgingen. Faddermodellen representerer «naturlig bistand» på arbeidsplassen, men også fadder/mentor trenger oppfølging og støtte ved kompliserte inkluderingsforløp. Språkopplæring på arbeidsplassen er en vesentlig oppfølgingsressurs som utvikler den tradisjonelle lærerrollen i retning av jobbspesialistmodellen. I sum viser erfaringene at arbeidsrettet brukeroppfølging basert på en «place-train-tilnærming» forutsetter både organisatorisk og kompetansemessig spesialisering. Uten en slik spesialisering vil oppfølgingsinnsatsen neppe bli tilstrekkelig forutsigbar eller kvalitativt god nok. 

Tittel: Arbeidsrettet brukeroppfølging. "Place-then-train" i kvalifiseringsprogrammet i NAV?

Øystein Spjelkavik_BAW_89x89

Forfatter: Øystein Spjelkavik.
FoU-resultat 2016:03.