HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Professoropprykk til Bente Abrahamsen

Tilsettingsutvalget for professor, forsker I og dosenter har godkjent SPS-forsker Bente Abrahamsens søknad om opprykk til professor.

Kjersti Lassen Publisert: Oppdatert:
BenteAbrahamsen

Bente Abrahamsen har jobbet 11 år ved SPS, hun begynte høsten 2003. Før hun kom til HiOA jobbet hun på ISF (Institutt for samfunnsforskning).

Hun er sosiolog og disputerte i 2000 ved Universitetet i Oslo. Tittelen på avhandlingen er "Hvorfor utdanne to pleiere for å få en? En studie av yrkesløpet til hjelpepleiere og sykepleiere".

I alle årene som forsker har hun vært opptatt av profesjonene i helsesektoren, og særlig sykepleiere. I antall utgjør sykepleierne en av de største gruppene i sektoren.

Større bruk av deltidsarbeid enn blant andre høgskoleutdannede, kombinert med bekymringen for fremtidig mangel på sykepleiere, har vært viktig for hennes nysgjerrighet på denne profesjonen. Hun har arbeidet mye med temaer og problemstillinger knyttet til arbeidstid, yrkesmotivasjon og karrierer.    

Et av hennes viktigste bidrag har vært å rette oppmerksomheten mot mindre studerte profesjoner og sammenlikne disse med andre utdanninger og yrker. Denne forskningen har verdi både for profesjonene, profesjonsutdanningene og for tilbudet av velferdsstatens tjenester.