HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Publiseringsfeiring på Fakultet for helsefag

Fakultet for helsefag har hatt god utvikling i antall publiseringer det siste året, og det måtte selvsagt feires.

Marit Christiansen (tekst og foto) Publisert: Oppdatert:
Gro Jamtvedt
Sølvi Helseth

Flest publiseringer

Den første prisen gikk til den som hadde bidratt til flest publiseringer: professor Ellen Karine Grov ved Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid. Hun er medlem av forskergruppen Livskvalitet og smerteforskning og forskningen hennes har fokus på kreftpasienter og deres pårørende.

Portrett Ellen Karine Grov

Ti på topp

De 10 neste på fakultets topp-liste fikk diplom. To forskere hadde like mange publiseringer, derfor ble det utdelt 11 diplomer.

Milada C. Småstuen – statistiker ved Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid.
Medlem av forskergruppen Livskvalitet og smerteforskning.

Tore Bonsaksen – dosent ved Institutt for ergoterapi og ortopediingeniørfag.

Dagfinn Nåden – professor ved Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid.
Medlem av forskergruppen Verdighet og etikk.

Astrid Bergland  - professor ved Institutt for fysioterapi.
Medlem og leder av forskergruppen Aldring, helse og velferd

Solveig Hofvind – professor ved Institutt for naturvitenskapelige helsefag, radiografi.

Lisbeth Gravdal Kvarme – førsteamanuensis ved Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid.
Medlem av forskergruppen Livskvalitet og smerteforskning. Helsesøster med fokus på sårbare skolebarn.

Sidsel Tveiten – professor ved Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid.
Medlem av forskergruppen Empowerment. Forsker på kommunikasjon og veiledning.

Cecilie Johannessen Landmark,  førsteamanuensis ved Institutt for naturvitenskapelige helsefag.
Medlem av forskergruppen Legemidler og pasientsikkerhet

Erik Arntzen - professor ved Institutt for atferdsvitenskap. 
Medlem av forskergruppen Eksperimentelle studier av kompleks menneskelig adferd

Sølvi Helseth - professor ved Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid.
Medlem av forskergruppen Livskvalitet og smerteforskning. Forsker på barn og unge.

Berit Sæteren - professor ved Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid.
Medlem av forskergruppen Verdighet og etikk.

Gruppebilde av alle prisvinnerne

Størst økning

Den forskergruppen som har økt mest i antall publiseringer er Livskvalitet og smerteforskning, ledet av Idunn Brekke. Hun mottok prisen på vegne av gruppen. Produksjonen har økt betraktelig, og det er mange i gruppen som publiserer. Nesten 80 % av publikasjonene er med nasjonale/ internasjonale partnere og det er også mange sampubliseringer internt i gruppen (27 % av alle publikasjoner). Antallet publikasjoner har økt fra 21 i 2015 til 63 publikasjoner i 2016.

Gro Jamtvedt og Idunn Brekke

Faglige innlegg til slutt

Etter prisutdelingen ble det holdt tre faglige innlegg. Eric Arntzen presenterte tre konkrete eksempler på hvordan kunnskap fra den atferdsvitenskapelige forskningen kommer til anvendelse. Tore Bonsaksen fulgte opp med ti bud til den som vil opp og frem i forskningsverdenen. Til slutt presenterte Idunn Brekke et forskningsprosjekt om arbeidsdeltakelse og sykefravær hos foreldre som har barn med spesielle behov.