HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Randi Wågø Aas er ny professor i arbeidshelse

Ergoterapeut Randi Wågø Aas, ved institutt for Ergoterapi og ortopediingeniørfag har fått opprykk til professor i arbeidshelse (Occupational Health).

Nettredaksjonen Fakultet for helsefag Publisert: Oppdatert:
Portrett Randi Wågø Aas

Occupational Health er et stort tverrfaglig praksis- og forskningsfelt, og det å være en del av et tverrfaglig miljø har alltid vært viktig for Randi. - Ved å tenke forskjellig blir vi bedre, sier hun overbevisende.

Stor vitenskapelig produksjon

Hun har over mange år bygd en bred kompetanseprofil innen arbeidshelsefeltet, med et spesielt fokus på intervensjonsforskning. Det er primært på grunn av en stor vitenskapelig produksjon, og som prosjektleder for over 20 forskningsprosjekter, hun nå får opprykk til professor. Hun har også vært leder, mentor og veileder for cirka 50 juniorforskere, master- og p.hd.-studenter.

Viktig å se helhet og sammenheng

Frem til 2013 var hun forskningssjef ved IRIS. Hun har også vært gjesteprofessor ved University of Pittsburgh Medical Center, Pennsylvania i ett år. Hennes spisskompetanse er innen sekundærforebygging og arbeidsrettet rehabilitering for sykmeldte. Hun har ønsket å forske på intervensjoner innen alle de tre intervensjonsarenaene for sykmeldte; arbeidsplassen, helsetjenesten og NAV. Det er viktig å kunne se helhet og sammenheng i et komplekst tiltaksfelt, sier hun.

Randi Wågø Aas leder nå forskningsprosjekter rettet mot intervensjoner for risikogrupper for sykefravær og langtidssykemeldte, finansiert av Norges forskningsråd, Helsedirektoratet og Arbeids- og Helsedirektoratet. Hun og hennes kolleger forsker også fortsatt på den største satsningen overfor sykmeldte i Norge; Raskere tilbake ordningen, der Aas ledet den siste nasjonale evalueringen for Arbeidsdepartementet.

Bygge broer mellom forskning og praksis

Aas er ellers grunnlegger av non-profit organisasjonen Presenter, som jobber ut fra slagordet "Making Sense of Science". Hun har i mer enn 20 år hatt et brennende engasjement for bygge broer mellom forskning og praksis, der tradisjonene Evidence-Based Practice (EBP) og Knowledge Translation (KT) er tradisjoner hun har vært svært aktiv innenfor. Hun har holdt mange kurs i EBP og KT for ansatte i helsetjenesten og NAV, landet over. Motivasjonen ligger i å bidra til å gjøre praksis og tjenestene bedre, slik at flere kan få mulighet til å delta i samfunnet. - Vi har et stort deltagelsesproblem i samfunnet som må løses bedre, sier hun.

Underviser, forsker, veileder og har emneansvar

På Institutt for ergoterapi og ortopediingeniørfag, der hun har 50% stilling er hun emneansvarlig og underviser i masteremnet i kunnskapstranslasjon samt masteroppgaven i ergoterapi. Når det gjelder bacheloroppgaven i ergoterapi har hun tatt initiativ til og reorganisert emnet slik at alle BSc-studenter i ergoterapi deltar i et forskningsprosjekt ved instituttet eller ved samarbeidsinstitusjoner instituttet har. I tillegg har hun veiledningsoppgaver på instituttet, på andre masterprogrammer, og på ph.d.-programmet i helsevitenskap.
 
Den andre halve stillingen har Aas ved Institutt for helsefag, ved Universitet i Stavanger. Hun bor i Stavanger, er gift, har to voksne barn og to barnebarn.

Lenker