HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Rekordopptak for lærer- og IT-utdanninger ved OsloMet

– Årets nye OsloMet-studenter er unge, har meget gode karakterer og gjør bevisste studievalg. De velger lærerutdanning, IT og helsefag. I år kommer svært mange rett fra videregående skole, sier Nina Waaler, prorektor for utdanning ved OsloMet – storbyuniversitetet.

Johanne Severinsen Publisert: Oppdatert:
Bilde av studenter på velkomstseremoni på St.hanshaugen.

Opptakstallene til OsloMet viser at flere enn noen gang vil bli grunnskolelærer.   

– Dette er andre året med opptak til den femårige masterutdanningen, og vi ser at søkerne blir stadig sterkere. Poenggrensene i opptaket til lærerutdanningene har økt jevnt de siste fem årene, sier Waaler.   

– Spesielt gledelig er det at så mange vil jobbe med de yngste elevene. Det er nettopp disse lærerne det er aller størst behov for i skolen fremover. De første skoleårene er avgjørende for videre skolegang og yrkesliv. Derfor trenger vi enda flere eksperter på begynneropplæring, sier Waaler.

OsloMet har også svært gode søkertall til barnehagelærerutdanningen, med 800 søkere på venteliste. Det er en økende interesse blant menn for barnehagelæreryrket. I år er det 63 prosent flere menn som har kommet inn på studiet enn i fjor.

Flere kvinner velger IT-studier   

Portrettbilde av Nina Waaler, hvor hun smiler inn i kameraet.

Blant teknologifagene er det særlig IT-utdanningene ved OsloMet som er ettertraktet. Spesielt bachelor i informasjonsteknologi, men også dataingeniørstudiet og anvendt datateknologi har flere førstevalgsøkere, økte poenggrenser og mange på venteliste. 

I år er det en markert økning i antall kvinner som er tatt opp til IT-studier ved OsloMet. 74 prosent flere prosent kvinner har fått tilbud om plass på IT-utdanningene i år, sammenliknet med i fjor. Waaler er ikke overrasket over den økte pågangen.   

– Hvis du velger en IT-utdanning, har du gode jobbutsikter og muligheten til å bidra til utviklingen innenfor mange samfunnsområder. IT-studier handler om mer enn koding. Å jobbe med IT er å jobbe med mennesker, tett på brukerne og deres behov, sier hun.   

Sykepleie fortsatt mest populært  

Innen helsefagene er sykepleie fortsatt det mest populære studiet. Sykepleierutdanningen i Pilestredet er fortsatt det mest søkte studiet ved OsloMet og er blant de ti mest populære utdanningene i hele landet. I årets opptak står godt over 6500 på venteliste.

Poenggrensen til sykepleiestudiet steget jevnt de siste fem årene. 

– Dette er gode nyheter, sier Waaler. - Sykepleie er et sikkert jobbvalg og en meget allsidig utdanning som det er et stort behov for i samfunnet i dag, i fremtiden både i det offentlige og private, sier hun.

Opptakstallene viser også at de aller fleste av helsefagene har flere søkere i år enn i fjor, med økte poenggrenser og flere på venteliste. På topp ti-listen over poenggrenser ved bachelorprogrammene er syv av programmene helseutdanninger, blant disse ortopediingeniør, farmasi og fysioterapi.

– Vi ser også en svært god utvikling innen sosialfagene. Både barnevern og sosialt arbeid har høy poenggrense – og den er økende. For hver av disse utdanningene er det godt over 2000 på venteliste, sier Waaler. 

I år, som i fjor, er det årsstudiet i økonomi og ledelse som er OsloMet-utdanningen det er vanskeligst å komme inn på. Her kreves 60,3 poeng for å komme inn, og mer enn 600 står på venteliste.  

Unge og ambisiøse søkere  

Det er 16 prosent flere 18-19-åringer som har fått tilbud om studieplass ved OsloMet sammenliknet med fjoråret. Det betyr at de yngste søkerne vinner fram i kampen om de attraktive studieplassene.  

– Dagens unge er ambisiøse og målrettede, og satser sterkt på utdanning. Tall fra Ungdata viser at mer enn 80 prosent av VG3-elevene planlegger å ta høyere utdanning, og dette rimer godt med trendene i årets opptak til OsloMet, sier Waaler.   

Alle tall for OsloMet finner du på hioa.no/opptak2018. Det er totalt 11858 kvalifiserte førstevalgsøkere til OsloMet i år. Tilsammen har 7549 søkere fått tilbud om studieplass ved OsloMet i hovedopptaket. 35727 står på venteliste.

Topp ti, poenggrense, alle studier

 1. Økonomi og ledelse, deltid, årsstudium - 60,3
 2. Økonomi og ledelse, årsstudium - 60,3
 3. Ortopediingeniør, bachelor – 60,1
 4. Design og kommunikasjon i digitale medier, årsstudium, deltid – 58,8
 5. Kunst og design - mote og produksjon, bachelor – 57,7
 6. Drama og teaterkommunikasjon, årsstudium - 57,2
 7. Arkivvitenskap, årsstudium - 56,3
 8. Medier og kommunikasjon, årsstudium - 56,2
 9. Farmasi, bachelor – 55,8
 10. Fysioterapi, bachelor – 55,8 

Topp ti, poenggrense, bachelorstudier

 1. Ortopediingeniør, bachelor 60,1
 2. Kunst og design - mote og produksjon, bachelor 5,7
 3. Farmasi, bachelor 55,8
 4. Fysioterapi, bachelor 55,8
 5. Bioingeniør, bachelor 55,6
 6. Journalistikk, bachelor 55,1
 7. Fysioterapi - mensendieck, bachelor 54,1
 8. Prehospitalt arbeid - paramedic, bachelor 54,1
 9. Psykologi med vekt på atferdsanalyse, bachelor 53,7
 10. Sosialt arbeid, bachelor 53,5

Topp ti, kvalifiserte førstevalgsøkere per plass

 1. Økonomi og ledelse 13,6
 2. Økonomi og ledelse, deltid 12,4 
 3. Arkivvitenskap, årsstudium 10,3
 4. Design og kommunikasjon i digitale medier 8,8
 5. Medier og kommunikasjon, årsstudium 8,5
 6. Kunst og design - studieretn. mote og produksjon 8,2
 7. Trafikklærer 7,4
 8. Kunst og design - studieretn. kunst og formidling 6,4
 9. Bibliotek- og informasjonsvitenskap, årsstudium 6,3
 10. Psykologi med vekt på adferdsanalyse 6,1