HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

SPS sentralt i ekspertgruppe om lærerrollen

Sekretariatet for den nyopprettede ekspertgruppen er lagt til SPS.

Kjersti Lassen Publisert: Oppdatert:

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen har nylig nedsatt en ekspertgruppe som skal frambringe et forskningsbasert kunnskapsgrunnlag om lærerrollen og læreryrkets status. Analysen skal være et utgangspunkt for forslag om hvordan en framtidig lærerrolle, lærerprofesjon og profesjonsfellesskap kan utvikles. Arbeidet blir ledet av professor Thomas Dahl fra NTNU i Trondheim.

Førsteamanuensis ved SPS, Sølvi Mausethagen, vil være ekspertgruppens sekretær. Professor i profesjonshistorie ved SPS, Fredrik Thue, er medlem i gruppen. Det er også Kåre Heggen, professor i Volda og professor II ved SPS.

Kunnskapsministeren håper ekspertgruppens forslag vil stimulere til nytenkning, skriver departementet i en pressemelding.

Ekspertgruppen skal levere sin rapport om ett år.