HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Samarbeid og respekt

God undervisning gjennomføres i samarbeid med elever og andre lærere, med respekt for hverandre og i inkluderende miljøer.

Kari Aamli Publisert: Oppdatert:
Paneldeltakere

Dette var innspill under paneldebatten på lærerutdanningens første årlige symposium.

– God undervisning må læres og utføres, mener professor Marilyn Cochran-Smith fra Boston, som også var hovedtaler under symposiet. – Jeg ser det som selvsagt at dersom man skal undervise i noe, må man ha fagkunnskaper, men man må også kunne lære bort. Læreren må samarbeide med studenter og elever, og dette gjelder kanskje spesielt når man jobber med elever som har en annerledes bakgrunn enn en selv. Da gjelder det å bygge kulturer og ha kunnskaper slik at disse barna også kan engasjeres til læring.

Førsteamanuensis Greta Bjørk Gudmundsdottir som forsker på digital kompetanse ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning ved Universitetet i Oslo, fulgte opp med å vektlegge relasjonene til studenter og elever. – Vi må bygge god klasseromskultur, og tenke på elevene og alle kravene de møter både fra skole, venner og foreldre.  Bruken av sosiale medier, gruppepress, likes og ikke, må inn i lærerutdanningen. Vi skal utdanne endringsagenter for en bedre verden.

Sosial kompetanse

Respekt er dekan Knut Patrick Haneviks stikkord. – Vi vet ikke hvordan lærerutdanning og skole vil se ut om ti år, men hva jeg ikke vil miste i det 21. århundre, er respekt, sier Hanevik. – Den sosiale kompetansen blir viktig, respekten for alle barn og det å være barn. Respekten for kunnskap. Det er mye vi ikke vet, men vi må respektere og se forskjellene. Det vil være utfordrende å være både elev og lærer når den digitale revolusjonen med roboter kommer for fullt, men vi må huske på å være mennesker.

– Alle land trenger engasjerte yrkesutøvere som har kunnskaper om materialer, maskiner, prosesser og lokale forhold, sier studieleder Lars Gjelstad ved Institutt for yrkesfaglærerutdanning. – Allerede fra første stund må vi lære elever og studenter til å bli utforskere.

En skole for alle

– Klasserommet må ha en god atmosfære og være for alle, sier studieleder Emad Al-Rozzi ved Institutt for barnehagelærerutdanning. – Det må preges av multikulturell forståelse, inkluderende kjærlighet og respekt for alle. Når det gjelder teknologi, må vi inkludere den slik at den ikke blir ekskluderende.

Mangfoldskompetanse er førsteamanuensis Cato Christensen ved Institutt for internasjonale studier og tolkeutdanning sitt stikkord. – Vi trenger interkulturell kompetanse, sier Christiansen. – Vi må kunne reflektere, analysere, ta et vitenskapelig standpunkt, og trene oss i å samarbeide med andre profesjoner.

– Vi må også huske på at mye læring skjer utenfor skolen, sier Hanevik. – Dette må kunne integreres i skolen. Lærerutdanningen må komme til skolene, og skolene må komme til lærerutdanningen. Vi må fortsette vår kritiske tenkning, og dette må vi gjøre sammen med skoler og barnehager.

– Vi må gi elever og studenter en demokratisk utdanning og forberede dem på at det er lov å være uenige, sier Cochran-Smith. – Når noen ikke mener det samme som deg, må du kunne argumentere og ikke gå rett ut på nettet med hatkommentarer.