HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Samarbeid og utveksling

Lærerutdanningen inviterte statsråden til samarbeidsskole i Sør-Afrika.

Kari Aamli Publisert: Oppdatert:
Elever ved Lourier

Ved Lourier grunnskole i Cape Town er lærerstudentene i en tre måneders praksis i sitt sjette semester. De skriver også bacheloroppgaven sin med et tema knyttet til skole og samfunn.

– Den faglige rammen rundt oppholdet er forskningsprosjektet som tar for seg lærernes velvære i et mangfoldig klasserom, sier førsteamanuensis Sissel Tove Olsen ved Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning. Hun er prosjektleder for Eramus+-prosjektet Teacher well-beeing and diversity, TWBD, og hadde fått på plass statsrådsbesøket som et ledd i et større delegasjonsbesøket fra Norge til Sør-Afrika.

Styrket selvtillit

– Studentene som har praksis i Sør-Afrika sier de får styrket selvtillit som lærer spesielt med tanke på å møte elever med ulik kulturbakgrunn i Norge, sier Olsen. – De får selv kjenne på det å være i mindretall og ikke forstå språket eller kulturen. Dette gjør at studentene vil få og ha større empati for elevene sine senere.

Samtidig blir de mer trygge på lærerrollen og må klare seg uten tekniske hjelpemidler.

– De må bruke mer kreative metoder i undervisningen, sier Olsen. – De bor også hjemme hos lærerkollegaer og dermed kan de diskutere problemstillinger fra skolehverdagen med de sør-afrikanske lærerne daglig ved middagsbordet. De kan spørre om ting de lurer på og få et mer reflektert syn på det de opplever i klasserommet.

Studentene ser også tydeligere sammenhengen mellom skole og hjem.

– Teorien de har i pedagogikk blir mer meningsfull og gapet mellom teori og praksis blir ikke så stort. Studentene blir også som lærerne i forskningsprosjektet bedt om å tenke over hva som styrker deres trivsel og hemmer det. Så samles vi i grupper, og reflekterer over dette, slik som lærerne i prosjektet også gjør, sier Olsen.

Statsrådbesøk i Sør-Afrika

Statsråd Iselin Nybø var spesielt opptatt av hvilket utbytte studentene får av oppholdet, men også hva elever og lærere ved skolen får igjen av at studentene er der. 

På skolebesøket på Lourier grunnskole fikk statsråden møte rektor, besøke en klasse og diskutere prosjektet med sørafrikanske lærere.

Flere studenter på utveksling 

– Besøket til Sør-Afrika har vært svært lærerikt, sier leder for studentenes fakultetsråd ved LUI Rolf Martin Aspenes. – Det legges i dag større vekt på å få flere studenter til å velge utveksling, og det var derfor svært nyttig å se hvordan praksisskolene er, og hvordan studentene blir tatt imot av skolen.

– Som prøvekanin på det nye masterløpet i grunnskolelærerutdanningen, var det også svært interessant å få innblikk i prosjektet Teacher well-being and diversity. Prosjektet tar for seg lærerens velvære i et mangfoldig klasserom, noe som er svært aktuelt for mine medstudenter og meg. Jeg fikk også mulighet til å delta i et panel om muligheten og utfordringene i samarbeidet med Sør-Afrika, hvor jeg fikk muligheten til å komme med studentenes synspunkter.

Aspenes mener samarbeidet med Sør-Afrika er viktig for studentene, fordi det byr på sterke kontraster til system i Norge.

– Det forbereder oss på hverdagen i et mangfoldig klasserom. I tillegg kan elevene dra nytte av eventuelle partnerskap med universiteter i Sør-Afrika, da dette legger grunnlaget for mer internasjonal forskning, som for eksempel masterstudentene kan ta del i.

– Samarbeidet kan utvides til å omfavne flere institutter på LUI, og jeg tror de fleste av studentene kan dra nytte av et slikt samarbeid, sier Aspenes.

I tillegg til Aspenes og Olsen deltok også dekan Sarah J. Paulson og prodekan for FoU Halla B. Holmarsdottir på besøket til Sør-Afrika.

Drømmetre