HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Seniorpolitikk – virker virkemidlene?

I ny rapport legger Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) frem erfaringer med hvordan ulike seniorpolitiske tiltak bidrar til å forlenge yrkeskarrieren for seniorer i offentlig og privat sektor. Undersøkelsen bygger på kvalitative intervjuer med ledere, seniorer, tillitsvalgte og pensjonister i 9 casevirksomheter som har arbeidet med seniorpolitikk over flere år.

Arbeidsforskningsinstituttet Publisert:

Spørsmålet om effekten av seniorpolitiske tiltak er et spørsmål som ikke har enkle svar. Virkemidlene virker hvis de brukes etter hensikten, men effekten er ofte vanskelig målbar. Seniorene setter stor pris på tiltak, nesten uansett hva slags tiltak det gjelder, hvis de brukes for å formidle at virksom­heten verdsetter seniorene og ønsker å beholde dem. Dyre tiltak er sårbare for konjunkturer, og effekten i forhold til å utsette pensjoneringstidspunktet er vanskelig målbar.

Seniorpolitikken handler om mer enn tiltak for 62+ åringene for å konkurrere med tidligpensjonsordninger. Tidlige og fore­byggende tiltak er en del av generell personalpolitikk, og legger til rette for en lang yrkeskarriere. Samtiden er det et paradoks at denne typen forebyggende innsats ofte ikke sees som en del av senior­politikken.

Prosjektet er utført på oppdrag fra Senter for seniorpolitikk, les mer på SSPs sider.

Rapporten:
Hilsen, A.I. & Salomon, R. i samarbeid med Heen, H., Reichborn-Kjennerud, K., Rusnes, I., Skarpaas, I. & Ødemark, G. (2010). Seniorpolitikk – virker virkemidlene? AFI-rapport 2010:4. Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet.

Kontakt AFI:
Anne Inga Hilsen

AFI, 26.11.2010